Две ВиК аварии са станали днес в Пловдив, извършват се и два ремонта. Заради смяна на спирателен кран без вода до 12 часа ще остане районът около ул."Петър Стоев" ,ул."Дамяница" и ул"Липа". Подмяна на спирателен кран се извършва на ул."Георги Тертер", очаква се ремонтът там да продължи до 13 часа.

Аварии има на бул."Васил Априлов"№144 и ул."Комета"№11. Водоснабдяването ще бъде възстановено до 17 часа.