Министерският съвет  одобри  трансфер от 10 млн. лева към Община Карлово, които са от Междуведомствената комисия  за предотвратяване на бедствия и аварии. От  решението на служебния кабинет се вижда и за какво ще  бъдат разпределени средствата в селата, които бяха пометени  от водното бедствие.

Най-големите суми са за възстановяване на четири от унищожени улици в карловските села. В село  Богдан за улица „Втора” ще се дадат 2 млн. лева, а за улица „19” 900 хил. лева. На село Слатина са отпуснати 1,9 млн. лева за ул. „12”, а на село Каравелово ще се дадат 1,4 млн. лева за улица „В. Ленин”.

За отстраняване на наноси от тиня по жилищни сгради, дворове и улици в селата Богдан, Каравелово, Розино, Слатина и Христо Даново ще се дадат над 350 000 лева.

Още 200 000 лева ще се дадат за възстановяване на електрически съоръжения по ел. мрежата за улично осветление на територията на Богдан, Слатина и Каравелово.

Средства ще се дават за възстановяване на няколко моста,  най-голямата сума за моста в центъра на село Слатина – над 700 000 лева.  Също така за изграждане на мост на р. Стряма, между с. Московец и  с. Богдан за  около 100 000 лева.

Суми има заложени за корекция и повишаване проводимостта на деретата и речните корита.

В решението на кабинета са заложни и 200 000 лева за преодоляване на щетите в село Трилистник, Община „Марица”.