Ваня Христева е избрана от Прокурорската колегия на ВСС за окръжен прокурор на  Пловдив. Тя бе избрана единодушно, като от месец юни до момента тя изпълняваше тези функции.

Пред Прокурорската колегия Ваня Христева изложи своята концепция за работа през следващите пет години, както и посочи приоритетите си. Представителите на ВСС, които се изказаха, изцяло подкрепиха кандидатурата й. Като предимство посочиха нейния професионален и административен опит. 

Ваня Христева има юридически стаж от 22 години, който е само в съдебната система.  Първоначално е работила като съдебен кандидат в Окръжен съд – Стара Загора, била е следовател в Окръжните следствени отдели в Стара Загора и в  Пловдив, след което е била прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив и Специализираната прокуратура, София. Ваня Христева е била и заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив.