Стратегическият документ на Община Пловдив  - План за устойчива градска мобилност, ще бъде гласуван на сесия на Общинския  съвет.  Планът бе изготвен още миналата година, но този момент така и не влезе за гласуване в местния парламент. Той обхваща текущите проблеми на всички видове транспорт в града, както и възможностите за разрешаването им през следващите 10 години.  Планът е изготвен от обединението между „ДНД-Консулт” и „Институт за транспортни изследвания”, като е коствал 372 000 лева на Община Пловдив.

Той е разделен на два етапа – краткосрочен до 2026 година, както и дългосрочен – до 2032 година. 

В проекта влиза реализиране на инфраструктурни проекти, подобряването на градския транспорт, изграждането на градска железница, велоалеи и други. Всички проекти, които Пловдив трябва да изпълни, за да постигне плана са над 100, а общата им стойност възлиза на колосалните 1 237 000 000 лева.

С приемането му Община Пловдив може да кандидатства за европейско финансиране за всяка една от мерките – от нови улици и булеварди, до закупуването на електроавтобуси.

Идеята на плана за устойчива градска мобилност  е да удовлетворят нуждите от придвижване на хората и бизнеса в градовете и тяхната функционална територия за по-добро качество на живот.

Първата стратегическа цел е превръщането на Пловдив в зелен град, че повишаване на екологичността на автомобилния парк, въвеждането на споделени пространства с пешеходци, автомобили и велосипедисти, както и въвеждането зони с ниски емисии.

Вторият момент  е надграждане на системата за интелигентно управление на обществени транспорт и  трафика в Пловдив.

Също така изграждането на модерни и добре функциониращи системи за обществен транспорт за устойчива и безопасна градска мобилност.  Изграждане на велоалеи, подобряване на настилките на улици, тротоари и велоаолеи. 

На четвърто място е изграждане на по-добра инфраструктура от областния център до близките  населени места, икономически зони и извеждането на транзитния трафик от града.

Чонов представи плана за Градска мобилност при мижав интересСамо трима съветници дойдоха да чуят мегаплановете, които според общината трябва да се реализират през следващите 10 години