Образователна програма „Нетърпимост към насилието“, в която ще се включат прокурори, съдии, полицаи, социални служители, лекари представители на местната власт и неправителствени организации, стартира от началото на следващата година в гр. Пловдив.

Това бе решено на кръгла маса  „Не на домашното насилие“, която се проведе в края на миналата седмица в прокуратурата в гр. Пловдив. Проявата е по инициатива на Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Пловдив и сдружение „Зонта клуб – Пловдив“.     

В срещата участваха Иван Перпелов, прокурор в АП-Пловдив, Галина Андреева-Минчева и Анна Викова, заместник-административни ръководители на Окръжна прокуратура-Пловдив, Петър Петров, районен прокурор, Атанас Илиев, зам.-районен прокурор, Таня Димитрова, районен прокурор на гр. Стара Загора, Виделина Куршумова, съдия в Окръжен съд-Пловдив, Иван Калибацев, председател на Районен съд-Пловдив, инспектор Никола Карабойчев, от отдел „Охранителна полиция“ към ОД на МВР-Пловдив, Невена Божилова, президент на „Зонта клуб – Пловдив“, Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална политика“ в община Пловдив, Боряна Узунова, управител на Кризисен център за настаняване на жени, жертви на домашно насилие, Таня Георгиева, директор на БЧК – Пловдив, Милена Кадиева, председател на фондация „ДА“,  Георги Баев, председател на Адвокатска колегия – Пловдив, Любен Иванов, от Консултантско бюро Напредък 7“, д-р Веселин Герев, психиатър, представители на отдел „Закрила на детето“.

Участниците във форума се обединиха около идеята за стартиране на Образователна кампания „Нетърпимост към насилието“, която да обхваща деца и младежи от всички възрастови групи.  На кръглата маса бе съобщено и за откриването на Регионален център за консултиране към Адвокатска колегия – Пловдив. В него на пострадалите от домашно насилие ще бъдат давани безплатни консултации от дежурни адвокати. На срещата бяха предоставени статистически данни за броя на досъдебните производства и преписки за престъпления, извършени в условията на домашно насилие, както и се изрази задоволство за все по-добрата координация при тези случаи между институциите и неправителствените организации.

Форумът се проведе по време на 16-те дни на активност срещу домашното насилие. Те започнаха на 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жените и продължават до 10 декември – Международен ден на човешките права.