Украински бежанци се събраха на протест пред сградата на Общинския съвет в Пловдив срещу предложението за превръщането на бежанския център "Втори дом" в града в частна болница. На протеста присъстваха и деца, които носеха плакати с надпис „Благодаря на България” и „Благодаря на Пловдив”.

Наталия Еллис, която е председател на фондация "Юкрейн съпорт енд реновейшън“, изрази благодарността си, че повече от 150 нейни сънародници са намерили подслон в центъра за временно настаняване. Сред тях има малки деца, възрастни хора, многодетни семейства. Тя отправи искрен призив към Общината да не закрива този център. Тя обясни, че украинците не искат да останат там цял живот, а само докато имат нужда от помощ в тези смутни времена.

От началото на войната сме получили много голяма помощ. Със съвместна работа успяхме да преобразим сградата в едно приятно за обитаване място. От една страна, получихме голяма помощ, а от друга – голяма изненада. Слисана съм от това предложение. Ние не можем да имаме претенции към имота, защото не сме негови собственици. Гражданите трябва да изразят своята позиция и да кажат как да се използва той. Градът ще загуби този терен, това са 4 хектара. Но, за жалост, виждам да се полага грижа само за комерсиални дейности. Ние не искаме да останем там завинаги. Хората преминават от там за 2-3 месеца, докато си намерят работа и си стъпят на краката. Ние не искаме да лежим на гърба на обществото, а напротив, искаме да се интегрираме!”, заяви още Наталия Еллис.

Тя обясни, че нейната цел като икономист е да превърне бежанците в данъкоплатци.

Внесеното решение гласи, че се дава съгласие недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ сграда на бул. „Цариградско шосе”, актуван с акт за частна собственост да бъде използван временно до прекратяване на временната закрила по смисъла на „Закон за убежището и бежанците”, или до края на 2022 година, което от двете настъпи по-рано.   

„Категоричната позиция на кмета и на Общината е, че сегашното положение на намиращите се на територията на центъра няма да бъде затруднено по никакъв начин. Да бъдат оставени без подслон толкова много хора, заради инвестиционно предложение е неморално, нечовешко, престъпно. Аз не виждам човек, който може да премахне тези хора. Ние ще направим необходимата корекция в Общинския съвет, като частта, в която настъпването на 2023 година се превръща в проблем, ще бъде премахната. Това е обсъдено и промяна на това решение ще бъде предложена”, заяви Анести Тимчев, заместник-кмет „Екология и здравеопазване”.

Той поясни, че след разговори с почетният консул на Украйна в Пловдив Димитър Георгиев и инж. Александър Държиков, който е Председател на Общински съвет в Пловдив, към инвестиционното предложение ще бъде добавено и още едно, което да бъде ограничаващо действията на вероятния инвеститор по отношение на украинските бежанци.

"Никъде не се поставя въпросът за съдбата на украинските бежанци. Ако решението в Общинския съвет е положително, инвеститорът има право още в началото на януари да им каже: "Съжалявам, трябва да напуснете". Молбата ни е, ако се приеме това решение, да се уточни, че украинските бежанци ще останат. Защото, ако сега Пловдив се сочи като добър пример за отношение към украинските беженци, включително и от комисаря по социални дейности, ще има негативен отзвук, ако се вземе друго решение" - каза Димитър Георгиев, който също присъстваше на заседанието. 

След напрежение в залата, Правната комисия поиска становище от заместник-кметовете по здравеопазване Анести Тимчев и по общинска собственост Пламен Райчев, както и от дирекция "Стопански дейности". То трябва да съдържа анализ на необходимостта от ново здравно заведение и от възможността за публично-частно партньорство. 

Наталия Еллис остава в "бойна готовност" до понеделник, когато е гласуването за оставянето на бежанците на територията на болницата .