Днес, 16 април 2024 г., ученици от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ и Националната търговска гимназия в гр. Пловдив гостуваха в Апелативна, Окръжна и Районна прокуратура – Пловдив в Деня на отворените врати. По традиция инициативата се провежда всяка година на 16 април – Деня на Конституцията, юриста и съдебния служител. Тази година мотото на проявата е: „Открито за съдебната власт“. 

По този повод ученици от паралелка „Съдебна администрация“ от Националната търговска гимназия посетиха деловодствата на трите прокуратури и се срещнаха с Румяна Христова, завеждащ отдел „Архив“ в Апелативна прокуратура – Пловдив, Спаска Димитрова, съдебен администратор в Окръжна прокуратура – Пловдив, и Пламена Димова, съдебен администратор в Районна прокуратура – Пловдив. Съдебните служители разказаха на бъдещите си колеги за избора на професия, за екипната работа и за отговорностите им. Гост на срещата беше Веселка Цекова, директор на Националната търговска гимназия. Ученичката Мия Делгадо от 11 клас влезе в ролята на „Районен прокурор за един ден“, като се срещна с Петър Петров, районен прокурор на гр. Пловдив. Той я запозна с неговата работа и професията на магистрата. Христо Христов от 11 клас стана „Съдебен администратор за един ден“ в Районна прокуратура – Пловдив, а Пламена Димова му обясни задълженията за тази позиция.        

По-късно в сградата на Апелативна прокуратура – Пловдив беше открита изложба – живопис „Сезони“ на Мария Драганова от 11 клас и Марио Кулев от 10 клас, ученици от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив. Те бяха поздравени от Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Галина Андреева-Минчева, заместник-окръжен прокурор, и Петър Петров, районен прокурор. Мария Драганова и Марио Кулов благодариха за възможността да изложат платната си в пространството на прокуратурата. Двамата са ученици в специалността "Рекламна графика“, а техен преподавател по живопис е Полина Тодорова. Светлозар Чавдаров, директор на НХГ „Цанко Лавренов“, също поздрави учениците. На откриването на изложбата присъстваха и ученици от различни специалности в училището.   Събитието се осъществява като резултат на няколкогодишното образователно и културно сътрудничество между НХГ „Цанко Лавренов“ и Апелативна, Окръжна и Районна  прокуратура – Пловдив. Първата инициатива беше изложбата: "Законът, справедливостта, доброто и красивото", която се откри през месец април 2019 г., след което бяха представени още шест експозиции на ученици и учители от НХГ „Цанко Лавренов“ в сградата на институцията.

Денят на отворените врати се провежда на 16 април, датата на която през 1879 г. първото Велико народно събрание приема Търновската конституция.