Токсична мъгла обви Пловдив, а стойностите на замърсяване на въздуха удариха тавана. В момента въздухът в Пловдив е отровен и изключително опасен.

Според официалния сайт на Община Пловдив, в който са вкарани резултатите от измервателните станции на РИОСВ състоянието на атмосферния въздух е много лошо. Индексът е червен цвят за целия град, а  легендата за предупреждението гласи: „ако имате проблем със здравето, трябва да си стоите в къщи. Оставете колата у дома си и използвайте обществения транспорт или велосипед”.

Измервателните станции показват голяма наситеност на въздуха с фини прахови частици и бензен.

Според независимия проект на airplovdiv концентрацията на ФПЧ в почти целия град е между  250 и 600 ug/m3.  Най-мръсно е в район „Северен” , където са измерени ФПЧ над 500 ug/m3, при норми от 50 ug/m3.

ФПЧ 2,5, които отговарят на финия прах, проникващ в алвеолите на белите дробове е тройно над нормите в целия град при допустими 30 ug/m3. Като стойностите стигат до 120 ug/m3.