И тази седмица бюрата по труда в област Пловдив обявиха свободните позиции. Учители и педагози по най-различни специалности са най-търсените кадри през тази седмица, според последните данни на Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Пловдив. Прави впечатление, че медицинският персонал също е сред предлаганите и търсещите сред различните бюра в Пловдив и региона. Не липсват и предложения за кандидати от промишления сектор, както и от строителния. 

Вижте пълният списък, актуален към 24.11.2020 година на бюрата по труда в областта:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1 

Работни места за специалисти с висше образование

2

Агент, спорт

1

Възпитател

1

Директор, детска градина

1

Инженер, водоснабдяване и канализация

5

Лекар, спешна медицина

1

Лесоинженер

5

Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1

Педагог

2

Програмист, софтуерни приложения

2

Разработчик, софтуер

1

Специалист, тестване софтуер

1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1

Строителен техник, проектно-технически отдел

1

Учител, детска градина

1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1

Учител, практическо обучение

1

Учител, теоретично обучение

Работни места за  средно професионално, средно общо

и основно  образование

1

Агент събиране на вземания

1

Бояджия, стоманени конструкции

1

Дърводелец

1

Екструдерист

1

Зареждач, промишлено производство (ръчно)

4

Касиер

1

Козметик

5

Лекарски асистент

15

Машинен оператор

1

Машинен оператор, пералня/перачница

1

Медицинска сестра

1

Митнически брокер

10

Монтажник, дограма

15

Монтажник, електронни елементи

1

Монтажник, изделия от пластмаса

2

Обслужващ, бензиностанция/газостанция

5

Общ работник

1

Огняр

1

Оператор, парни и водогрейни съоръжения

2

Продавач-консултант

3

Продавач-консултант

10

Работник, кланица

1

Работник, кухня

14

Работник, строителството

15

Товарач

12

Чистач/ Хигиенист

6

Шлосер

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

1 логопед

1 изпълнителен директор

1 социален работник

1 главен счетоводител

1 учител по история

1 учител,подготвителна група

Работни места за средно  и основно образованиe:

4 чистач,хигиенист

1 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

1 образователен медиатор

16 общ работник

15 машинен оператор

1 аргончик

2 шлосер

16 опаковач

50 монтажник,изделия от пластмаса

50 монтажник,електронни елементи

8 оператор, пещи

3 техник, механик

2 продавач-консултант

3 електротехник, промишлено предприятие

1 машинен оператор, производство на хартия

7 шлайфист

5 общ работник, строителство на сгради

20 шивач

10 зидар

30 кофражист

1 манипулант,промишленост

12 пакетировач

3 шлайфист

1 домакин

3 машинен оператор,обработка на зърно

2 машинен опреатор,производство на дървени въглища

1 касиер

4 готвач

2 барман

1 склададжия

1 помощник-възпитател

4 сервитьор

4 работник,сглобяване на детайли

2 машинен оператор,производство на хляб

1 машинен оператор,преработка на пчелен мед

1 гладач

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование

6 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 Директор, детска градина

1 Медицинска сестра

Работни места за специалисти със средно образование

1 Машинен оператор

10 Охранител

1 Склададжия

5 Обслужващ работник,промишлено производство

1 Заварчик

2 Работник,повърхностна обработка на дърво

 БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

   ул. “Изложение” № 6

 Работни места за лица с висше образование:

   1 Социален работник

   1 Учител, детска градина

   1 Учител, история, география и музика

     Работни места за лица със средно  и  основно образование:

   3 Монтажник, изделия от метал

   3 Подготвител, горница на обувки

   2 Сервитьори

               4  Готвач

      38  Шивач

    1 Офис мениджър

    1 Машинен оператор, производство пластмасови изделия

  14 Обслужващ работник, промишлено производство

    2 Продавач, разносна търговия

    1 Контрольор, качество

  10 Гладач

    3 Машинен оператор, металообработващи машини

  14 Товарач

    3 Производител, ръчно на хляб

    4 Машинен оператор

    1 Опаковач

    1 Механик, промишлено оборудване

    1 Работник, строителство

    1 Крояч, текстил

    1 Майстор, производство на хлебни изделия

    1 Електротехник, промишлено предприятие

    1 Технически ръководител, строителство

    1 Машинен оператор производство на брикети и пелети

100 Монтажник, електронни елементи

    1 Машинист, еднокофов багер

    1 Стругар

    1 Механошлосер

    1 Заварчик

    1 Електромонтьор

      Работни места по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ:

    1 Носач-товарач, стоки

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 технолог на млякото и млечни изделия- висше спец. Технология на мляко

1 сътрудник, социални дейности, спец. Логопед

1 медицинска сестра

1 счетоводител

1 ресурсен учител – висше, логопед, специална педагогика

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

14 машинен оператор,шиене

1 шофьор, тежкотоварен автомобил

2 машинен оператор, шиене

1 обслужващ работник, промишлено производство

1 шлайфист /кръгъл шлайф/

1 общ работник

2 шофьор кат В

3 машинен оператор, шевна машина

2 социален работник- средно, на 4 часа , предоставяне на здр.соц.услуги на нуждаещите се

5 леяр

1 кранист

1 водач на мотокар

3 обслужващ работник, промишлено производство

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " № 14

Работни места за лица с висше образование:

1 медицински сестри

1 асистент, офис

1 педагог

1 социален работник

1 финансов контрольор

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно

образование:

3 машинен оператор, шиене на облекла

1 майстор, производство на тестени изделия- пицар

1 куриер

1 шлосер

3 кредитен консултант

4 продавач-консултант

3 общ работник

4 крупие

1 пазач

5 личен асистент

Филиал Садово

2 печатар

1 чистач, производствени помещения по чл.38 от ЗХУ

2 обслужващ работник, промишлено производство по чл.38 от ЗХУ

1 общ работник

1 чистач/хигиенист

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за специалисти с висше образование:

1          социален работник

1          счетоводител,оперативен

1          инженер - конструктор

2          машинен инженер

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

6          автомонтьор

1          асистент,офис с английски и немски език

4          бояджия, стоманени конструкции

3          готвач

5          готвач, заведение за бързо хранене

2          дърводелец

1          дърводелец,мебелист

5          електротехник, промишлено предприятие

1          електротехник

1          електротехник слаботоков                                 

1          експедитор-мотокарист

1          експедитор-общ работник

2          електромонтьор

1          заварчик

1          мениджър

7          механик, промишлено оборудване

1          маникюрист

4          манипулант, промишлеността

1          машинен оператор, изделия от хартия

1          машинен оператор, месни продукти

2          машинен оператор, тапицер

1          машинен оператор обработка на камъни                                     

15        машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

1          машинист еднокофов багер

4          машинен оператор дървообработване

3          машинен оператор, компресор

10        монтажник електронни елементи

2          обслужващ магазин

1          огняр

2          организатор, заготовка и реализация

1          оператор на линия

1          оператор, пещи за термична обработка на метал-правоспособност за работа с мото/газо кари

2          отговорник каси

1          опаковач

2          пакетировач

2          помощник кухня

3          прочиствач-шмиргелист, отливки

2          продавач-консултант

1          продавач-консултант на електроуреди

1          касиер

2          лепач

5          леяр

1          настройчик машинни инструменти

5          работник, сладкарско производство

5          ресторантски работник

2          складов работник/общ работник/

10        сервитьор

1          стругар

1          техник, строителство и архитектура

2          техник механик

1          термист

1          търговски представител с молдовски  и украински език

1          фрезист-координаторчик

6          чистач/хигиеист

2          чистач, производствени помещения

1          шофьор лекотоварен автомобил

2          шофьор бетоновоз

5          шофьор, тежкотоварен автомобил

1             шлосер

ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – гр. СМОЛЯН

бул. “България” № 83

Работни места за  специалисти с  висше образование

1 учител по изобразително изкуство – висше образование

2 психолог – висше образование

1 кинзетерапевт – висше образование

1 фелдшер – висше образование

1 медицинска сестра – висше образование

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование

1 строителен техник – средно, специално образование

1 обслужващ, магазин – средно образование

2 електромонтьор – средно образование

1 автомонтьор – средно образование

1 инсталатор на системи за видеонаблюдение – средно спец. Образование

30 настройчик , технолог на шприц машина – средно образование

5 зареждач – средно образование

15 монтажник електронни елементи - средно образование

1 монтажник, дограма – средно образование

5 машинен оператор, производство на пластмасовиизделия  – средно образование

60 шлосер инструменталчик – средно образование

3 машинист, еднокофов, багер – средно образование

1 машинист булдозер – средно образование

5 печатар – средно образование

2 работник, маркиране пътна настилка – средно/ основно образование

1 продавач-консултант – средно образование

2 шофьор – пласьор – кат. „С” средно образование

2 шофьор, тежкотоварен автомобил – средно образование кат. „С”

1 сладкар - средно образование

2 баничар – средно образование

5 барман - средно образование

5 готвач – средно образование

1 помощник-готвач – средно образование

6 сервитьор – средно образование

1 рецепционист - средно образование

3 машинен опертор, шиене на облекло - средно образование

4 машинен оператор, дървообработване - средно образование

1 стругар - средно специално образование

8 работник производство - средно/ основно образование

2 работник, маркиране пътна настилка – средно/ основно образование

60 оперотор, шприц машина – средно/основно образование

2 крояч, текстил - средно/основно образование

3 машинен оператор, банцинг – средно/основно образование

2 дърводелец, мебелист - средно/основно образование

13 работник, строителство – основно образование

1 санитар – основно образование

2 общ работник – основно образование

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

1 механик – висше образование

1 електротехник – висше образование

1 инженер, качество – висше образование

1 настройчик – висше образование

1 технолог – висше образование

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: bt609@mbox.contact.bg

 Работни места за специалисти с висше образование:

1

Старши експерт, строителство

1

Старши инспектор, строителство

1

Инженер, конструктор в оптично производство

1

Инженер, качество в оптично производство

1

Инженер, хардуер

1

Експерт, продажби

1

Организатор, производство

1

Специалист, продажби

1

Специалист, маркетинг и реклама

1

Организатор, продажби и реклама

 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1

Техник-механик, хидро- и пневмотехника

1

Спедитор

1

Технически сътрудник

1

Отчетник, планиране на материали

1

Готвач

1

Барман

2

Касиер

2

Помощник, магазин

3

Заварчик

1

Матричар в леярско производство

1

Настройчик-оператор, металообработващи машини с цифрово управление

1

Автомонтьор

2

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

4

Оптик, фрезист

6

Оптик, полиране

2

Оптик

1

Електротехник, поддръжка на сгради

1

Електромонтьор

1

Монтажник, дограма

1

Шофьор, автобус

6

Шофьор, тежкотоварен автомобил

7

Тракторист

1

Машинист, еднокофов багер

1

Машинист, пътно-строителни машини

1

Работник, строителството-кофраж, арматура, бетон,мазилки, шпакловка, вътрешни и външни облицовки,ВиК

2

Работник, строителството

1

Работник, сглобяване на детайли

1

Общ работник

1

Общ работник в магазин

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания:

1 Фрезист с 10 години професионален опит

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА

ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица с висше образованиe

Педагог

         1     Младши експерт

 

Работни места за лица със средно и основно образованиe

1          Счетоводител

20        Опаковач

10        Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси

6          Машинен оператор, обувно производство

5          Работник, развъждащ едър рогат добитък

2          Машинен оператор, обувно производство

1          Техник поддръжка на сгради и машини

1          Обслужващ, магазин

6          Машинен оператор, рязане на текстил

15        Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси

2          Формовчик

14        Апаратчик, химически процеси

2          Опаковач

1          Барман

1          Общ работник

1          Готвач

2          Личен асистент

1          Рецепционист, хотел

3          Общ работник

1          Общ работник

1          Чистач, производствени помещения

1          Работник, почистване на сечища

1          Машинен оператор, банциг

1          Резач, горски дървен материал

1          Огняр

БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАД

Ул.”Стефан Стамболов” №1

Работни места за лица със средно и по-ниско образование

 17 машинен оператор, шиене / 2 РМ се отнасят за лица с ТЕЛК/

 7 машинен оператор, капитониращи машини

 1 опаковач

 2 работник, строителна изолация

 2 работник, спомагателни шивашки дейности

 1 работник, строителство

БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД

ул. "Вр. Киселец" № 3 

Работни места за хора с висше образование:

1 медицинска сестра /Белмекен/

2 лекар,физикална и рехабилитационна медицина

1 лекар, обща медицина

1 лекар, инфекционист

1 помощник – фармацевт

1 мениджър екип

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:

4 механик, промишлено оборудване

10 оператор, производствена линия

1 електротехник

17 машинен оператор банцинг

10 мениджър продажби / каталожна търговия/

15 търговски представител/ каталожна търговия/

2 продавач-консултант

2 супервайзор / финансов/

20 общ работник       

1 козметик

1 главен готвач

1 рехабилитатор

5 крупие

1 шофьор

2 работник, сглбяване на детайли

1 мияч превозни средства

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СЕПТЕМВРИ

бул. "България" № 19

Работни места за специалисти с висше образование:

 1 Агроном

 1 Инженер, механик

 Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование:

  9 Оператори, производствена линия

10 Склададжии

  2 Общи работници

  2 Дърводелци

  5 Заварчици

  2 Шлосери  

  1 Чистач/хигиенист

ДИРЕКЦИЯБЮРО ПО ТРУДА”-  МАДАН

ул. "Обединение" № 16

тел. 0308 2 25 49

Работни места за специалисти с висше образование

5 Оператор на CNC фреза

5 Технолог/ инструментално производство

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование   

2 Зареждач, промишлено производство /ръчно/

1 Технолог, облекло

2 Общ работник промишлеността /оператор на линия разфасовка

2 Техник, електрически машини и апарати

2  Механик, промишлено оборудване

1  Машинен техник

1  Настройчик на шприц машини

1  Шивач, обувки

25 Машинен оператор, шиене на облекла

9 Монтажник електронни елементи

4 Крояч ,текстил

1 Готвач

1 Барман

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- гр. ДЕВИН

ул. "Васил Левски" № 1

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:

2

Настройчик робот

2

Шлосер

20       

Шивач

 2      Машинен оператор