Стотици свободни работни места обявиха Бюрата по труда в Пловдив и областта. Малко повече от месец преди старта на новата учебна година най-много свободни позиции има за учители.

Глад за кадри се открояват секторите здравеопазване и фнанси. Търси се също персонал за заведения, шофьори и кадри в производството.  

Вижте пълния със свободните позиции на бюрата по труда в областта:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

 

Работни места за специалисти с висше образование

2

Агент, спорт

1

Експерт, бизнес развитие(Икономически науки)

1

Експерт, продажби(Икономически науки)

1

Инженер, производство

1

Инженер, химик

4

Лекар

10

Лекар, спешна медицина

10

Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1

Помощник-директор, учебната дейност

2

Приемчик в сервизен отдел(Техническо или икономическо)

2

Програмист, мултимедия(Компютърни науки)

1

Разработчик, мултимедия(Компютърни науки)

2

Разработчик, софтуер(Компютърни науки)

1

Специалист, обработка на данни(Счетоводство и данъчно облагане)

1

Специалист, тестване софтуер(Компютърни науки)

1

Старши учител, гимназиален (математика и информатика)

1

Старши учител, гимназиален(Компютърни науки)

1

Учител  целодневна  I-IV клас

1

Учител, гимназиален ( Испански език)

1

Учител, гимназиален (География и икономика)

1

Учител, гимназиален (математика и ИТ)

1

Учител, гимназиален (Физическо възпитание и спорт)

1

Учител, гимназиален (Философия и етика)

1

Учител, гимназиален(История и география)

8

Учител, детска градина

1

Учител, музика в детска градина

1

Учител, начален  (I-IV клас)

1

Учител, прогимназиален (физика и химия, химия и биология)

1

Учител, теоретично обучение(Фризьорски и козметични услуги)

1

Учител,прогимназиален (математика и ИТ)

 

Работни места за  средно професионално, средно общо

и основно  образование

 

5

Акушерка

30

Готвач, заведение за бързо хранене

4

Домашна помощница

1

Домашна помощница

1

Електротехник, поддръжка на сгради

5

Заварчик, затворени съдове

1

Зареждач, материали и полуфабрикати

2

Контрольор, качество

1

Куриер

10

Лекарски асистент

2

Машинен оператор

2

Машинен оператор

5

Машинен оператор, металообработващи машини

1

Машинен оператор, металорежещи машини

2

Машинен оператор, обработване на месо/риба

40

Машинен оператор, шиене

6

Медицинска сестра

5

Моделчик, метални отливки

80

Монтажник, изделия от пластмаса

15

Монтажник, производство на слаботокови предпазители

33

Обслужващ работник, промишлено производство

1

Обслужващ, бюфет/лавка

5

Общ работник

10

Общ работник, строителство на сгради

7

Опаковач

3

Оператор производство на листова целулоза

1

Оператор, контактен център

1

Оператор, парна турбина

1

Оператор, парогенератор (производство на електроенергия)

1

Охранител

1

Пазач

1

Пазач, невъоръжена охрана

1

Помощник кухня, заведение за бързо хранене

1

Помощник-възпитател

1

Помощник-готвач

8

Продавач-консултант

15

Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

4

Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове

2

Работник, кухня

1

Работник, поддържане на спортни съоръжения

3

Работник, строителството

5

Салонен управител

1

Сезонен работник, земеделието

1

Специалист, търговия

1

Събирач, отпадъци разделно

6

Техник поддръжка на сгради и машини

1

Техник, оптик

1

Технически изпълнител

1

Чистач/ Хигиенист

18

Шивач

1

Шлосер-монтьор

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

ул. "Брезовска" N 34

 

Работни места за специалисти с висше  образование:

2 учител по физика и астрономия

3 лектор по география и икономика

1 отчетник,счетоводство

5 начален учител

3 учител-ГЦОУД

2 учител по изобразително изкуство

1 счетоводител

Работни места за средно  и основно образованиe:

7 готвач

7 чистач,хигиенист

1 монтьор електронно производствено оборудване

3 продавач-консултант

1 служител гише в пощенска станция

2 пощенски раздавач /пощальон/

52 монтажник, велосипеди

5 общ работник

3 техник,механик

1 технически изпълнител

10 машинен оператор,производство на пластмасови изделия

3 сервитьор

4 работник кухня

10 контрольор,качество

2 камериер

2 тракторист

3 пазач,невъоръжена охрана

3 образователен медиатор

 

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

ГР. ПЛОВДИВ  БУЛ. РУСКИ 15, ТЕЛ. 032 642-896

 

Работни места за специалисти с висше образование

21 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

 

Работни места за специалисти със средно образование

14 Машинен оператор

1 Експедитор,стоки и товари

1 Готвач

1 Чистач/Хигиенист

4 Заварчик

1 Завеждащ,административна служба

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Огняр

2 Общ работник,промишлеността

2 Машинен оператор,металообработващи машини

3 Личен асистент

4 Общ работник,строителство на сгради

 

 

  

БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

   ул. “Изложение” № 6

 

Работни места за лица с висше образование:

     2 Мениджър, екип

     1 Аниматор

     1 Учител по философия

     1 Младши експерт

     5 Медицинска сестра

     Работни места за лица със средно  и  основно образование:

   1 Шофьор, автобус

   3 Конфекционер, обувки

   4 Сервитьори

               1  Готвач

      21 Шивач

        1 Барман

    3 Подготвител, горница на обувки

    1 Общ работник

    4 Кредитен администратор

    2 Продавач-консултант

    1 Домакин

    3 Обслужващ, бензиностанция

    7 Обслужващ работник, промишлено производство

    2 Продавач, разносна търговия

    2 Контрольор, качество

    1 Болногледач

    4 Машинен оператор, шиене

    2 Технически изпълнител

    2 Търговски представител

    1 Работник, спомагателни шивашки дейности

    5 Гладач

    4 Машинен оператор, преработване на мляко

 

                 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

 

Работни места за специалисти с висше образованиe

5 оператор , настройчик на CNC фреза

1 учител, детска градина

1 учител, теоретично обучение, спец.“ Горско стопанство“

1 учител в подготвителна група

1 учител по БЕЛ , прогимназиален етап

1 учител по философия – 0,5

1 учител, гимназиален етап -БЕЛ и литература

1 учител информационни технологии- лекторски 180 часа

1 учител , гимназиален етап – френски език

1 учител, гимназиален етап- изобразително изкуство- 108 часа

1 учител, гимназиален етап- музика – 108 часа

1 учител , подготвителна група – НУП и ПУП

1 учител, прогимназиален етап, руски език

1 екскурзовод- висше филология , история ,туризъм за младежи до 29 год. Проект Младежка заетост

1 медицинска сестра

4 инженер на смени-висше образование, английски език, на три смени

4 електротехник – висше, средно, електротехника, на три смени

4 началник смяна – висше, на три смени

1 учител по БЕЛ и история

1 учител по програмиране

1 медицинска сестра

½ учител по руски език

1 учител по филосифия – лектор 324 часа

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование

5 шофьори, кат. Д

2 работник, кухня

2 готвач

10 работник, консервна фабрика

1 шофьор , разносна търговия, кат. В

4 работник в стопанство

1 поливач

1 кофражист

1 арматурист

1 заместник управител – средно по график , опит в ръководството на хора

2 продавач- консултант

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " № 14

 

Работни места за лица с висше образование:

2 фармацевт, магистър

1 учител-лектор по информационни технологии-70ч/г

1 учител-лектор по география и икономика/ лекторски час 123ч/г

1 учител-лектор по биология и химия, човек и природа/ лекторски час 139ч/г

1 учител-лектор по музика/ лекторски час 136ч/г

1 учител математика, физика, технологии и предприемачество

2 учител по информационни технологии

1 учител по математика

1 учител по Английски език

2 учител по БЕЛ

1 офис, мениджър

1 учител, начален етап на основното образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-АЕ

1 учиел, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етапт- ФВС

1 учител по математика и ИТ

1 учител ЦОУД, прогимназиален етап

1 главен счетоводител

2 старши учител, детска градина

1 учител-лектор по география

1 учител-лектор по музика

1 учител по руски език

1 агроном

 

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование:

4 оператор, преса

3 кредитен консултант

12 общ работник

2 продавач-консултант

1 шофьор тежкотоварен автомобил

9 лични асистенти

1 шофьор лекотоварен автомобил

2 портиер

2 обслужващ работник, промишлено производство

 

Филиал Садово

1 завеждащ, административна служба

4 машинен оператор, преса за гладене

2 контрольор, качество

5 консултант, продажби ИКТ

4 екструдерист

3 общ работник

2 работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - РАКОВСКИ

бул.”Г.С.Раковски”  №108 А

 

Работни места за лица с висше образование

1 Учител по английски

1 Учител по математика

1 Учител математика и информатика

 

Работни места за лица със средно образование 

  6 Обслужващ магазин

  3  Механик,машинни инструменти

  3 Механошлосер

  1 Водачи на леки автомобили и мотоцикледи

  1 Механик, промишлено оборудване

 

Работни места с основно образование

10 Сметосъбирач