И тази седмица бюрата по труда в Пловдивска област обявиха свободните позиции. Търсят се учители и педагози по различни специалности, както и медицински персонал. Не липсват и предложения за кандидати от промишления и строителния сектор.

Вижте пълният списък, актуален към 12.01.2021 година на бюрата по труда в областта:

БЮРО ПО ТРУДА - ПЛОВДИВ

ул. “Чернишевски” № 3 ет.1

Работни места за специалисти с висше образование

10 Лекар, спешна медицина

5 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

1 Учител за целодневна група  I-IV клас

1 Учител, гимназиален (математика)

1 Учител, музика в детска градина

1 Учител, прогимназиален (математика)

1  Финансов контрольор (счетоводство и контрол)

 

Работни места за  средно професионално, средно общо

и основно  образование

1 Детегледачка

1 Електротехник, поддръжка на сгради

1 Завеждащ, административна служба

10 Кредитен специалист, банка

5 Машинен оператор

2 Машинен оператор, машини и съоръжения в металургията

1 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

2 Машинен оператор, шиене

20 Машинен оператор, шиене на облекла

1 Мениджър екип

1 Обслужващ, бензиностанция/газостанция

2 Обслужващ, магазин

2 Огняр

5 Оператор, производствена линия

2 Пазач, въоръжена охрана

1 Помощник-възпитател

1 Помощник-готвач

2 Продавач-консултант

1 Работник, поддръжка

1 Работник, поддръжка на сгради

4  Работник, строителството

20 Сезонен работник, земеделието

5 Фелдшер

1 Чистач, производствени помещения

20 Шивач

1  Шлосер-електрозаварчик

1 Шлосер-монтьор

 

БЮРО ПО ТРУДА "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 учител по английски език

1 специалист,лесовъдство

1 лесничей

1 учител-ЦОУД

1 ЗАС

1 счетоводител

1 старши експерт

1 учител по БЕЛ и история

1 учител,детска градина

1 счетоводител,оперативен

 

Работни места за средно  и основно образованиe:

2 общ работник

1 бродировач

1 монтьор,поддръжка на инсталации и оборудване

1 огняр

8 шлайфист

1 ЗАС

20 монтажник,велосипеди

1 шофьор,лекотоварен автомобил

1 счетоводител

5 електротехник,промишлени предприятия

3 оператор,производствена линия

2 животновъд

3 работник,отглеждащ селскостопански животни

1 водолечител

1 водопроводчик

1 техник,поддръжка на компютри

1 работник,рециклиране на отпадъци

1 техник,механик

 

БЮРО ПО ТРУДА "РОДОПИ"- гр. ПЛОВДИВ

Работни места за специалисти с висше образование

5 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Медицинска сестра

1 Учител,детска градина

 

Работни места за специалисти със средно образование

3 Производител,изделия от дърво

1 Технически сътрудник

5 Охранител

1 Организатор,дейности

1 Електромеханик

20 Шивич

2 Работник,сглобяване на детайли

1 Автомонтьор

2 Работник,кухня

2 Опаковач

2 Работник,химическо чистене(ръчно)

 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Чистач/Хигиенист

 

 БЮРО ПО ТРУДА – АСЕНОВГРАД

 ул. “Изложение” № 6

 Работни места за лица с висше образование:

1 Главен счетоводител

 

Работни места за лица със средно  и  основно образование:

2 Машинен оператор, спойване на пластмасови изделия

1 Машинен оператор, металообработващи машини

1 Общ  работник

8 Машинен оператор

2 Помощник-възпитател

10 Машинен оператор, шиене

1 Електротехник, промишлено предприятие 

Работни места по схема „Обучения и заетост”, Компонент II

1 експерт, търговия

 

 

 

Работни места по проект  „Заетост за теб”

1 Оператор, каландър

1 Шивачка

 

 

1 Рецепционист, хотел

 

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10

 

Работни места за специалисти с висше образованиe

1 учител, детска градина

1 учител, общообразователен предмет -по музика , срочен  почасово

 

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование

10 машинен оператор- стругова обработка

1 работник, сладкарско производство – по проект  Заетост за теб

1 работник , кухня

2 шивач, мъжко дамско облекло -опит, по проект Заетост за теб

5 машинен оператор , шиене

3 обслужващ работник, промишлено производство

5 пакетировач

3 машинен оператор , млечни продукти

1 помощник , възпитател

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 ръководител , група в строителството – средно образование, строителен техник

3 монтажник, изделия от метал

1 машинен оператор , машини и съоръжения

1 локомотивен машинист – средно , квалификация

1 опаковач – по проект Младежка заетост

1 готвач- средно, на смени

1 чистач/ хигиенист – средно, опит

20 шивач – средно, с опит

 

БЮРО ПО ТРУДА - ПЪРВОМАЙ

ул." Орфей " № 14

Работни места за лица с висше образование:

1 учител, общообразователен учебен предмет- учител по Биология и Химия/лектор- 95 ч/г

1 психолог

1 техник, технолог на мляко

 

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно

образование:

1 санитар

1 газорезчик

1 електромеханик

1 производител, млечни продукти- майстор сиренар

5 машинен оператор, дърводелство

1 пазач

1 помощник възпитател

 

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1  инженер - конструктор

2  организатор производство

2 медицинска сестра

1 машинен инженер

2  учител, ресурсен

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 автомонтьор

1 асистент офис

1 водач, мотокар

2 водач на пътни и строителни машини

3 гладачки

1 готвач ,заведение за бързо хранене

2 готвач

1 дограмаджия

3 дърводелец

4 електротехник, промишлено предприятие

5  електротехник,поддръжка на сгради

1 електротехник

1 касиер

2 леяр

1 машинен оператор

2 машинен опертор,  производство на сладкарски изделия

4 машинен оператор, компресор

2 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1 настройчик машинни инструменти

2 огняр

1  обслужващ, погребално бюро

1 общ  работник

1 оператор, пещи за термична обработка на метал-правоспособност за работа с мото/газо кари

1 оператор, преса за метал

1 пълнач

3 продавач-консултант

1 продавач-консултант на щанд за козметика

1 работник, кухня

1 работник, обезкостяване

1 салонен управител

4 санитар

1 системен администратор

1 термист

1 транжор

2 топилчик, правоспособност за работа  с мото/газо кари

26  шивачки

2  чистач

2 шофьор, лекотоварен автомобил

1 шофьор, товарен автомобил

4 шлосер-монтьор

1 шлосер

3 щанцьор

 

ДИРЕКЦИЯ ”БЮРО ПО ТРУДА” – гр. СМОЛЯН

бул. “България” № 83

 

Работни места за  специалисти с  висше образование

1 инженер, електроник – висше образование

1 технолог, химик – висше образование

1 кинезетерапевт – висше образование

1 фелдшер – висше образование

 

Работни места за лица със средно професионално,средно общо и основно образование

30 настройчик , технолог на шприц машина – средно образование

40 шлосер инструменталчик – средно образование

2 скалдаджия – средно образование

5 работник, усукване на проводници – средно образование

3 екструдерист – средно образование

2 машинен оператор, производство на кабели – средно образование

1 обслужващ, магазин – средно образование

1 сервитьор – средно образование

2 готвач – средно образование

1 техник, съобщителна техника – средно професионално образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил кат. „С”– средно образование

1 продавач-консултант - средно образование

1 водач, мотокар - средно образование

1 техник, водоснабдяване и канализация – средно образование

1 печатар – средно техническо

1 дърводелец, мебелист - средно/основно образование

1 обслужващ бензиностанция/газостанция - средно/основно образование

1 машинен оператор, банцинг -  средно/основно образование

10 монтажник, електронни елементи – средно/основно образование

2 зареждач – основно образование

5 печатар – основно образование

10 машинен оператор, шиене – основно образование

2 опаковач – основно образование

1 огняр – основно образование

2 работник, строителството – основно образование

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”  - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: bt609@mbox.contact.bg

Работни места за специалисти с висше образование:

1

Инженер, качество в оптично производство

1

Инженер, хардуер

1

Експерт, продажби

1

Специалист, продажби

1

Организатор, продажби и реклама

 

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1

Продавач-консултант

1

Касиер

5

Обслужващ, магазин

1

Заварчик

1

Настройчик, металообр. машини с цифрово управление

4

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

2

Фрезисти в оптичното производство

3

Оптик, полиране

1

Оптик

1

Електромонтьор

1

Електрошлосер

1

Шофьор, автобус

1

Шофьор, автобус

2

Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона

1

Машинист, еднокофов багер

1

Автомонтьор

1

Работник, строителството

1

Работник, сонди

1

Общ работник

1

Санитар

4

Кредитен консултант-граждански договор

 

БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА

ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица с висше образованиe

2 Лаборант

 

Работни места за лица със средно и основно образованиe

2 Машинен оператор, машина за леене

1 Птицевъд

1  Пакетировач

3  Гладач

1  Окачествител, продукти (без храни и напитки)

4 Касиер

2  Машинен оператор, шиене

3  Машинен оператор, обувно производство

4  Общ работник, строителство на сгради

2 Продавач-консултант

8 Апаратчик, химически процеси

1 Оператор, лакировач/емайльор на преходни детайли и възли

1 Машинен оператор, дървообработване

2 Машинен оператор, дърводобив

3 Резач, горски дървен материал

1 Машинен оператор, рендосване на дървен материал

 

БЮРО ПО ТРУДА -ЗЛАТОГРАД

Ул.”Стефан Стамболов” №1

Работни места за лица с висше образование

1 счетоводител

 

Работни места за лица със средно и по-ниско образование

5 машинен оператор,шиене

1 барман

4 машинен оператор, капитонираща машина

 

БЮРО ПО ТРУДА- ВЕЛИНГРАД

ул. "Вр. Киселец" № 3 

 

Работни места за хора с висше образование:

1 лекар, обща медицина

1 лекар, инфекционист

 

Работни места за хора със средно, средно професионално образование и по-ниско:  

1 администратор,  хотел

2 продавач-консултант

3 машинен оператор шиене

1организатор експедиция

1 търговски представител

3 работник в  транжорна 

15 търговски представител/ каталожна търговия/

9 личен асистент

1 фрезист

1 камериерка

1 чистач/хигиенист

1 механик транспортни средства

2 тапицер

1 готвач

1 пекар

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” - СЕПТЕМВРИ

бул. "България" № 19

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1 Учител, ЦОУД-начален етап

 

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование:

2 Електромеханици

3 Матричари

1 Продавач-консултант

1 Портиер

2 Шофьори, тежкотоварен автомобил

2 Машинни оператори, обработка на камъни

2 Машинни оператори, дървообработване

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”-  МАДАН

ул. "Обединение" № 16

тел. 0308 2 25 49

 

Работни места за специалисти с висше образование 

5 Оператор на CNC фреза

5 Технолог/ инструментално производство

   

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование       

1 Технолог, облекло

2 Общ работник промишлеността 

2  Механик, промишлено оборудване

1  Техник водоснабдяване и канализации

10 Настройчик на шприц машини

30 Шлосер инструменталчик

15 Машинен оператор, шиене на облекла

100 Сортировач бутилки

1 Печатар

 

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- гр. ДЕВИН

ул. "Васил Левски" № 1

 

Работни места за лица с висше образован

   

1    Младши експерт

 

 

1    Главен експерт

 

 

 

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:

1   

 Настройчик робот

2

 Шлосер

20     

 Шивач

 2  Машинен оператор

 2  Огняр, поддръжка  на сгради

 1  Водач мотокар

 1  Електромонтьор