Артистичният директор Светлана Куюмджиева напуска „Пловдив 2019”. След като стана ясно, че екипът ще бъде сведен до 12 човека и фондацията ще бъде преструктурирана, са ѝ предложени няколко варианта, но тя е решила да напусне, съобщава Plovdivtime.bg.

„Тя е човек, който даде много на Европейска столица на културата-Пловдив 2019. Беше двигател на артистичната програма и бе в основата на всички стратегически проекти, които се случваха. За съжаление Светлана избра да търси нови предизвикателства”, каза изпълнителният директор на фондацията Кирил Велчев.

В новата структура на „Пловдив 2019” вече няма да има заместник-директори. Всички, които остават, ще бъдат преназначени на позиция експерт „Събития и проекти”.

Такива стават и бившият зам.-директор „Международна дейност” Виктор Янков и зам.-директорът „Програма” Гина Кафеджиян. В екипа остават и Франц Кадири, Нели Благова, Станислава Ташева и Гено Дойков, които бяха ангажирани с работа по конкретните проекти, събирането на доброволци и маркетинга. На щат остават и счетоводители и контрольори. Останалите са получили предизвестия за прекратяване на трудовите правоотношения.

12-членният екип ще има конкретни задачи оттук-насетне – да работи с организаторите по проектите, спечелили финансиране от отворената покана „Наследство 1”, както и с онези, които тепърва ще бъдат избрани по актуалната отворена покана „Наследство 2”.

Екипът ще има и друга задача  - да кандидатства по различни програми за европейско финансиране и да търси партньорства за европейски копродукции.