Засипват със строителни отпадъци коритото на река Потока в района на град Съединение. За проблема сигнализира Сдружение „Балканка“, като според тях това нарушава естественото обиталище на земноводни видове и птици. Става въпрос за около 5 декара държавен имот, а според организацията виновник за това е бетонов възел на фирма „Рубикон“.  Замърсено е и намиращото се езеро в района.

„Езерото е засипано наполовина със строителни отпадъци, а коритото на реката е изместено, като е направен и незаконен рибарник. Насипът е бетониран и отгоре се паркират камиони“, възмущава се гражданин, подал сигнал до сдружението.

От там коментират още, че на сателитни снимки се вижда, че има сериозно изменение и разрастване на дейността на бетоновия възел.

„Забелязва се  и трайна промяна в хидрологичнaта обстановка в района и характерните водни огледални и разливни тераси на река Потока, които от едни "пулсиращи" обекти в зависимост от нивото на водата са превърнати в трайни водни огледала със строги граници, което ни говори за предполагаемо изгребване на инертни материали. Намираме сигнала на гражданите за основателен и отправяме искане от компетентните органи на МОСВ, РИОСВ Пловдив и БДИБР да извършат както документална проверка, така и теренна проверка, а при необходимост и назначаване на геодезически замервания, с цел установяване на имотните граници и това дали се извършват нерегламентирани дейности в имоти публична държавна собственост“, пишат от сдружение „Балканка“.

От сдружението са подали сигнал и до министъра на околната среда и водите.

TrafficNews.bg също се свърза с РИОСВ-Пловдив, като оттам заявиха, че в петък е направена проверка по случая. Очакваме резултатите. 

Снимка от 2001 година:

2013:

2019

2020: