Ромският квартал "Столипиново" в Пловдив ще има нов Център за интегрирани социални услуги. Община Пловдив е обявила обществена поръчка за изграждането му за стойност от близо 1 милион лева /782 066 лв. без ДДС/.
 
Центърът ще бъде ситуиран върху парцел от над 6 дка в кв. „Ландос“, заключен между улиците “Крайна”, “Калина”, “Крайречна” и “Батак”. 
 
В инвестиционния проект е предвидено Социалният център да се състои от два едноетажни сгради с обща площ от близо 500 кв.м. В южния блок е проектиран учебен корпус, към който са предвидени зала за обучение с 15 места, компютърна зала с 15 места, здравен кабинети. В северния блок се предвижда да се помещава административния корпус и зоната за хранене, които ще представляват пет работни кабинета, склад, кафе и помощни помещения. 
 
Предвидени са паркоместа за автомобили, както и вход за зареждане. Ще бъдат осигурени стойки за 8 бр. велосипеди и 12 паркоместа за посетители и служители, от които две са за хора в неравностойно положение.
     
Свободното дворно място, което е около 50% от парцела с обща площ от 6681 кв.м., ще бъде озеленено и облагородено. Предвидени са градински пейки за сядане.