Къщата на ул. „Преслав” 29а е облепена с изолация незаконно и без необходимите документи. Няма съгласуван проект с Националния институт за недвижимо културно наследство, а само разрешение за тротоарно право за издигането на скеле около фасадата по чл. 151 от Закона за устройство на територията.

То е издадено на базата на входирано искане в администрацията на район „Централен”, в което собствениците посочват, че искат да  укрепят и възстановят паднала от фасадата мазилка. Никъде обаче не са заявили, че сградата ще бъде санирана.

Припомняме, че в почивните празнични дни строители работеха интензивно, за да облепят сградата със стиропор. Тя не е единична недвижима културна ценност, но е в защитена зона и всякакви намеси по фасадата ѝ би трябвало да бъдат съгласувани с институциите.

През годините са подменяни дограмите и вместо красива тераса от ковано желязо, която бе заградена по странен начин. През строителните пана се вижда, че поне терасата е възстановена в стария си вид.

След като отправихме запитване в район „Централен” и бе направена проверка по случая, от  администрацията са подали сигнал към специалистите от регионалния екип на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” в Министерство на културата.

Те ще напишат административен акт за нарушение на собствениците и ще излязат с предписания какво трябва да направят.

По принцип в случаи като този, специалистите излизат с предписание за отстраняване на налепената изолация. После собствениците се задължават да възстановят фасадата в оригиналния ѝ вид и то с проект, който трябва да бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство.  По същия начин бе решен казусът с облепената със стиропор католическа църква „Св. Лудвик”.