Проблемът с питейната вода в Брестовица ще  се обсъжда тази седмица в „Български ВиК холдинг”, като на срещата ще присъства шефът на пловдивското водно дружество Спартак Николов. Той заяви, че целта на срещата е възможността да се предприемат реални действия по решаването на казуса в пловдивското село.

„ Има допълнителни варианти  пред нас за решаването на проблема. Един от тях е проектът за канализационната мрежа и пречиствателна станция да бъде включен през Плана за възстановяване и развитие. Тези разходи са допустими за населени мести между 2000 и 10 000 души, но това би изтеглило напред във времето реализацията на проекта”,  обясни Николов. Той подчерта, че сегашният договор за 24 млн. лева е напълно законносъобразен  според ВиК, като се има предвид, че в Брестовица има  частично бедствено положение, със забрана от РЗИ ползване на водата за питейни нужди.

Единствената забележка от Агенцията по обществени поръчки бе за асфалтирането, защото то според агенцията няма пряка връзка към предотвратяване на опасност за живота и здравето на гражданите, а само реконструкцията на водопроводните елементи.

„ На редица срещи бях поел ангажимент за асфалтиране от бордюр до бордюр. Тези дейности са защитим от европейските програми. Т.е. Европа позволява това, а при нас се оказва, че не е толкова допустим. Нямаше други забележки от АОП. Твърдо ще настояваме за бързи решения пред  Надзорния съвет, тъй като считаме, че имаме всички основание след едно преразглеждане да получим финансирането”, каза Николов. Той направи важното уточнение, че кметът на Община Родопи при срещата в областна управа е поел ангажимент да търси финансиране за частта за асфалтиране.  Ако това се случи и отпаднат тези дейности, то стойността на проекта, който се покрива от ВиК ще падне наполовина – на 12 млн. лева.

„ От финансова гледна точка на дружеството това е по-добре. Обръщам внимание, че това са кредитни средства, а не безвъзмездни пари или грантове. Този кредит ще тежи на всички жители на област Пловдив. И от финансова гледна точка има разбирателство да отпадне асфалтирането”, каза Николов.