Почти сигурно консорциум „Еко проект – Пловдив” с участници „Интерхолд”,  „Тес Констръкшън груп” и „Инфраструктурно строителството” ще извърши най-мащабния проект на ВиК – Пловдив за ремонт на водопреносната, канализационната и пътна инфраструктура за 81 млн. лева.  Това е единствената  допусната фирма до финала от 5-те подали оферти за обществената поръчка през Водното дружество. Комисията към ВиК вече е отворила офертите, като в момента се изготвят протоколите. Ако няма проблем с документацията от ВиК ще поканят обединението с водещ партньор „Интерхолд”,   за подписването на договора, а след това трябва да мине и срокът за обжалване.             

Целият проект е за 137 млн. лева за дейности на територията на цялата област. От тях близо 90 млн. лева от проекта за рехабилитация на ВиК мрежата, както и на уличната инфраструктура, са за територията на Пловдив, като са разделени в няколко обществени поръчки.

Най-голямата е за 81 млн. лева, като чрез нея ще се извършват дейности за 2,5 млн. лева за „Модър-Царевец, ремонтът на самата ул. „Царевец” до Пещерско шосе, както и ще се обнови един от най-злощастните булеварди -  „Александър Стамболийски“, който постоянно е затварян заради аварии. Булевардът ще бъде изцяло ремонтиран, но в сегашния  му габарит.

Друга поръчка  е за 3,3 млн. лева , която е за довеждащ водопровод от помпена станция „Север” до бул. „България”.  Там победител е пловдивската фирма „Драгиев и Ко”.

За третата позиция – отново за 3,3, млн. лева и за подмяна на довеждащия водопровод от помпена станция „Юг” до Пещерско шосе все още няма избран изпълнител.  Участници там са обединение между „Риск Инженеринг”, „Трактур и „СПХ”, Драгиев и Ко; „Трейс Груп холд”; консорциум „Саут Стейшън билд” и „Воден проект – Царевец” с участници „Интерхолд и „Астра консулт”.

От 137 млн. лева по проекта,  97,4 млн. лева са от Оперативна програма „Околна среда“ , която осигурява безвъзмездна финансова помощ.. За изпълнението на проекта водното дружество ще тегли заем от 17,4 млн. лева, за да съфинансира проекта, а срокът за изпълнение е 49 месеца.

Πo пpoeĸтa щe бъдe pexaбилитиpaнa, peĸoнcтpyиpaнa и дoизгpaдeнa oбщo 42 ĸм BиK мpeжa зa гpaдoвeтe Пловдив, Хисаря, Карлово, Първомай, Стамболийски и Асеновград.  Освен че това ще подпомогне в борбата срещу наводненията, които зачестиха в Пловдив, изградените обекти ще обслужват и цялата Родопска яка.