Транспортният комфорт и облекчаване на трафика в Пловдив са проблеми, които членовете на СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ сме обсъждали и провеждали действия нееднократно. Винаги сме отстоявали позициите си в полза на обществото и бизнеса, като освен това сме оказвали съдействие на общинската администрация в множество направления.

            Проблемът, обаче с градския транспорт на Пловдив, е въпрос, който засяга и показва не просто до къде се движи развитието на един голям европейски град, какъвто се стремим да бъде, а създава множество негативни предпоставки и последици както за обществото, така и за околната среда, в която живеем.

            Ние, от СНЦ „ Бизнесът за Пловдив“ отворихме темата за създаване на ОП „Градски транспорт“, което да поеме обслужването на транспорта в града, след като дългогодишната практика показва, че предоставяната до момента услуга не удовлетворява гражданите и гостите на Пловдив, а освен това влияе прекомерно негативно и на градската хазна, момент който неминуемо се отразява върху данъците, които всички ние плащаме. До къде са стигнали действията на съответните отговорни лица в тази посока? Известен остава въпросът във връзка с финансирането за въвеждане на електронната система за управление, работеща и полезна ли е в действителност? Същевременно линиите продълждават да бъдат в частни ръце, които договарят условията помежду си и създават трайно монополно състояние, което ощетява данъкоплатците с милиони левове всяка година, плащани за дотации, въпреки подписаните договори по предложени от превозвачите цени. Тук е мястото на НАП и АДФИ, както и на другите компетентни органи да предпиемат съответните действия и да се изведе на светло, какво се случва със средствата от продажба на карти и билети, компенсациите от общинския бюджет и субсидиите от държавата.

            Тази порочна практика вреди на обществения интерес и води до репутационни и материални щети за града. Градските автобусни услуги се ползват от всеки един пловдивчанин или гост на града и е съсвем естествено да бъде ключов въпрос, чието разрешаване повече не търпи отлагане. Създаването на Общиснко предприятие, което да поеме градския транспорт и да води собствена транспортна политика, както други български градове като Варна, Бургас и Стара Загора, би пресякло съществуващите неблагоприятни тенденции в развитието на транспорта.

            Ние, от СНЦ „Бизнесът за Пловдив“, сме твърдо против компенсациите от близо 3 млн. лева на превозвачите, докато не бъдат изведени на светло разчетите на загубите, счетоводните документи и анализи относно, какво точно се случва с разходите и приходите по предоставяната транспортна услуга.

            В момент на световна епидемия, всеки един лев, който се харчи от държавната хазна, трябва да бъде съобразяван с нуждите на обществото за постигане на по- висока ефективност, като финансиране на различни по вид социални и образователни услуги, които често остават с по-нисък приоритет.

            С увеличение на населението и развитието на града, става все по-трудно да се подсигури удобното и същевременно бързо придвижване на населението от точка до точка. Нуждите и потребностите на населението се изменят, за това е необходимо управата да имплементира устойчиви решения за развитието на градския транспорт, проблемите със задръстванията и замърсяването на въздуха. Основните пътни артерии на града са прекалено натоварени на ежедневно основание, а по улиците в центъра на Пловдив, както и в кварталите, става все по- трудно да се намерят места за паркиране. Поради тази причина хората започват да търсят алтернативни методи на предвижване.  Автобусната градска система в момента остава непредпочитана опция, за това хората масово предпочитат да изтърпят трафика в собствения си автомобил, вместо в градския автобус. Задръстванията в града затрудняват всички участници в движението.

             За да се промени тази отрицателна тенденция е необходимо да се даде приоритет на устойчивия във времето градски транспорт, като ще продължаваме да настояваме за непосредствени мерки от Община Пловдив и съответните органи, които да доведат до необходимата промяна, докато не постигнем резултат, който да удовлетворява обществото!

 

СНЦ „Бизнесът за Пловдив“