Преподавател от Философско-историческия факултет е с положителен тест за коронавирус. Това налага преминаването в дистанционно обучение във факултета до 29 октомври. 

Ето и официалното съобщение от факултета:

Във връзка с установен случай на Covid 19 на преподавател от Философско-историческия факултет, моля да се запознаете с информационното писмо и заповед на Декана.

До изясняване на пълните обстоятелства, близки контакти и присъствие на лекции настоятелно препоръчвам следното:

1) Всички планирани присъствени занятия, изпити и консултации за следващите девет дни (от 00:00 ч. на 21.10.2020 г. до 23:59 на 29.10.2020 г.) да се провеждат неприсъствено и в електронна среда чрез онлайн връзка.

2) Колегите, присъствали на лекцията по „История на Стария свят“ - История 1 курс, „Историография“ - История 3 курс, „История на Стария свят“ - Български език и история на 19.10.2020 г. и на следващите занятия със студентите от специалности в История, Археология, История и културно наследство, История и чужд език, Български език и история от Философско-исторически факултет и Филологически факултет да бъдат особено внимателни към появата на симптоми на заболяване.