Синдикалната организация „Подкрепа” заяви несъгласие с преобразуването на МБАЛ „Св. Мина” в COVID болница. От синдиката изпратиха позиция, подписана от Атанас Кръстев, в която излагат мотивите си против решението. Според тях преобразуването на болницата ще лиши пациенти с други заболявания от медицински грижи, а освен това ще постави и бъдещето на МБАЛ „Св. Мина”, като многопрофилна болница.

Ето и цялото становище:

Отчитайки кризисната обстановка в Пловдив и областта, свързана с COVID 19 и разпространяващата се епидемиологична вълна на заболеваемост, довела до висока смъртност на хора с различен статус на здравословно състояние и възрастова група, категорично заставаме зад всякакви действия, предприемани от държавните институции на всички нива за справяне с Корона вируса. 

Позицията ни обаче,по превръщането на МБАЛ "Св. Мина“ в кoвид болница е, че същото заведение е неприемливо за подобна реорганизация. 

Без да се спираме в коментар по тази изразена наша позиция, тъй като за същото вече сме подали декларация до Областния управител и кмета на Пловдив, категорично считаме, че това преобразуване, ще ощети лечението на пациенти с други заболявания, което не е в интерес на общинското здравеопазване.

Също така, по наша информация от работещите в лечебното заведение, на практика ще бъдат закрити основни дейности, определящи финансирането на това заведение, свързани с лимитите, определени от РЗОК, което ще доведе до сериозни финансови проблеми в предвид на това, че е и търговско дружество. Прекратявайки трудовите правоотношения на основни специалисти и друг персонал, ще се стигне до невъзможност лечебното заведение да функционира като МБАЛ и ще се създаде перспектива след преминаване на COVID епидемията, МБАЛ “Св. Мина“ да не бъде възстановена като многопрофилна болница. 

Освен това в сегашната ситуация отново сме крайно притеснени за правата и задълженията на работещите по трудово правоотношение в болницата, както и съществуват или не условия на труд, свързани със защита на здравето и труда на работещите на всички нива. 

Отново декларираме, че с цел защита на синдикалните членове и работещите в системата, сме готови на всякакви законови действия, определящи се като наши права, свързани с Българското законодателство.