Населението на пловдивските населени места Труд, Скутаре, Трилистник, Строево, както и населените места от община Родопи искат да бъдат обслужвани от градски линии. Това стана ясно след среща, посветена на обслужването на линиите на градски транспорт, съобщи обласният управител Дани Каназирева.

"За мен е настъпил моментът това да се случи, тъй като до края на месец декември тази година изтичат подписаните 10-годишни договори за облстната транспортна схема. На срещата се разбрахме новите договори да бъдат с по-кратък срок, а не 10 години, което лишава от възможност общините да бъдат по-гъвкави. На второ място е обсъдено да се въведат по-строги санкции за неизпълнение на транспортните задължения", коментира Каназирева.

По думите на областния управител това, което се наблюдава сега е, че превозвачите изпълняват само силните линии и не се изпълняват по-слабите или по-ниско бюджетните, което не е коректно спрямо хората на съответното населено място. "Сега стремежът ни ще бъде да се направят различни пакети, които да съчетават силни и по-слаби линии. Ще разчитаме и на превозвачите, както и на общините Марица, Родопи и община Пловдив да съгласуват структурата на тези транспортни пакети и съответно линиите, които те ще включват. След това ние като областна управа ще дадем разрешение за тяхното изпълнение, което ще даде възможност предложението да влезе за обсъждане на сесия на Общински съвет-Пловдив, допълни Дани Каназирева.