Днес бе направена символичната първа копка на новото зелено пространство в ОП „Младежки център Пловдив“. Зам.-кметът Георги Титюков и директорът на центъра Димитрия Тодорова дадоха началото на втората по вида си образователна стая на открито на Гребната база. 

Със създаването на образователната стая на открито ще бъде надградена дейността на центъра с цел подобряване на социалното включване на младите хора и мотивация към здравословен  и екологичен начин на живот.

През 2018 г. бе открита първата по рода си образователна биоградинка. В нея се провеждат неформални дейности по метода „Учене чрез преживяване“, детски занимални, открити уроци, както и събития за деца, младежки, родители и преподаватели.

Образователната стая на открито се изгражда като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Очаквайте откриването на пространството през месец юли.