Два големи общоградски парка в район „Южен” и „Северен” обмисля да направи Община Пловдив и да заложи в новия Общ устройствен план. Това са двата района, които страдат от липса на зелени площи  и в момента се търси тяхното местоположение. Това заяви гл. архитект Димитър Ахрянов по време на форума на „Капитал” в панела  за Новия градски облик на Пловдив.

Според главния архитект Пловдив в развитието на жилищното строителство е с около 10 години назад от София. Там след проблемите с презастрояването все повече инвеститори са започнали да изграждат комплексите си с все повече зелени площи, които да бъдат на разположение на хората. Тази тенденция вече е започнала и тук.

„По време на тази пандемия, едно от най-важните неща, които се видя, че зелените места  трябва да са максимално близо до нас. Това се отнася преди всичко за междублоковите пространства, където отдъхваме ежедневно. В тази връзка адмирираме проектантите от „Булплан”, да ги вкарат като част от зелената система”, каза гл. архитект.

Според Aнна Димитрова, председател на Национално сдружение недвижими имоти пандемията е променила нагласите на хората за пространствата на жилищата, в които живеят хората. Тя обясни, че много хора в резултат на затварянето са се ориентирали към еднофамилни къщи, където имат по-голямо жизнено пространство, а тези, които не могат си го позволят – към по големи апартаменти. Зелените площи и местата за отдих  до жилищата стават все по-важни за хората при търсенето на имот.

Относно новият ОУП арх. Ахрянов заяви, че започва анализа на предложенията на хората от обществените обсъждания. Предстои всички предложения да бъдат систематизирани  и прегледани, да се дадат становища по тях, като се реши дали те бъдат да бъдат въведени.

„Ще трябва да го разгледаме на ЕСУТ и да вземем решение дали, ще го приемем в сегашния му вид или да го приемем със забележки за отстраняване и преработка”, каза гл. архитект.  По думите по време на общественото обсъждане се е видяло, че хората все повече се вълнуват за развитието на града – зелените площи, презастрояването и инфраструктурата.

Макар ОУП да е една рамка, трябва да се върви към нейната реализация, иначе ефектът ще бъде като този от 2007 година.

„Последиците от въвеждането на ОУП през 2007, е че не са реализираха нещата, заложени в него.  Обществото търпи негативите на нереализацията на ОУП.  Освен приемането, трябва да впрегнем усилия за направата на етапност на реализацията му”, обясни гл. архитект. Той даде пример, че един от най-фрапантните неща от ОУП то 2007 година, който не се е реализирал е транспортната схема. Поради това сега всички търпят огромния трафик, а няма и алтернатива за прекосяването на града без да се мине през централна градска част.