Савина Петкова е новият зам.-кмет по транспорта в екипа на Костадин Димитров. Досега тя бе общински съветник от групата на „Браво, Пловдив”, като зад гърба си има богат административен опит.

Завършила е  СОУ „Св. Константин - Кирил Философ”, а след това става магистър по право в СУ  „Св. Климент Охридски”. Експерт по административно и гражданско право.  От 1994 до 2000 година е адвокат на свободна практика и член на адвокатска  колегия в Пловдив.

През 2000 година става юрисконсулт в Община Пловдив, като от 2008 до 2011 година е директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване".

През 2015 година е избрана за общински съветник, като местният парламент я избира за председател.  В мандат 2015 -2019 година е член и на Управителния съвет на Националната асоциация на Председателите на Общинските съвети в Република България.

Със заповед на кмета на Общината от 1 март 2024 година е заместник-кмет с ресор „Транспорт”.

-Г-жо Петкова, поехте един от най-тежките ресори в Община Пловдив, където и вниманието на хората е най-изострено, предвид трудностите в трафика, а също недобрата услуга в градския транспорт. Защо решихте да приемете този пост и да се откажете от Общинския съвет, където всеки знае, че имате огромен капацитет?

-Първо искам да изкажа и своята благодарност за гласуваното от кмета на града Костадин Димитров, който отправи поканата да бъда част от неговия екип.

Въпросът дали в качеството ми на общински съветник или заместник-кмет в общината, поне за мен не предизвиква вълнение. Да, вярно е, че говорим за две различни власти - законодателна и изпълнителна. Но в крайна сметка това са двете страни на една монета. И ако Общинският съвет е органът, който приема програмните и стратегически документи за управление, то кметът и неговите заместници са органите, които изработват решения в изпълнение на актовете на Общинския съвет.

 В дългогодишната си кариера аз никога не съм се страхувала да се изправя пред тежките проблеми за решаване. А градският транспорт и генерално транспорта в Пловдив е именно такъв. Проблемите в този ресор са много, някои от тях са решими и то в бързи темпове, но се иска воля. Пътят е един - пловдивският градски транспорт да е удобен, редовен и екологичен. А стъпките за постигането му - на първо място транспортът трябва да бъде с добър подвижен състав, а разписанията да се спазват стриктно.

-Мерките, за които говорите са краткосрочни, в дългосрочен вариант какво трябва да се постигне, за да се подобри в действителност услугата, която се ползва по последни данни от около 20% от пловдивчани?

-След въвеждането на електронното таксуване, ще имаме подробни данни за пътникопоток и приходите. Когато се съберат всички тези данни ще може направим оптимизация на всички процеси в градския транспорт – от нова транспортна схема, до връщането на Община Пловдив като превозвач.

Общинското дружество „Екобус Пловдив” е изключително важно и заема фундаментална роля в моята концепция за развитието на транспорта, като в предизборната кампания с колегите от „Браво, Пловдив” я разработихме.

На първо място – ще работим за пускането на две автобусни линии, които са съществуващи, а оттам за поетапната поемане на останалите линии с нови и екологични превозни средства.

Ще искаме и пълен одит за управлението и състоянието на дружеството „Екобус – Пловдив”, за да знаем какво е реалното му състояние и как може по-най-бързия начин да заработи то.

-В предизборната кампания се застъпихте за безплатен градски транспорт, поддържате ли я още?

-Убедена съм, че това може да се случи, ако изпълним плановете за общински градски транспорт и черпим от европейската практика. На първо място това може да се случи за определени социални групи – в момента градският транспорт е безплатен за деца до 14 години, това може да се разшири. В следващ момент да е безплатен в дните с мръсен въздух и високи нива на ФПЧ, а накрая – за всички пловдивчани.

-Другите теми не са по-малко важни – проблемите с паркирането и регулирането на трафика, там какво предвиждате?  

-Изключително важно е да се работи и за подобряването на паркирането в Пловдив, който проблем прекалено дълго е  бил неглижиран. Трябва да се изработи изцяло нова наредба, която да регулира паркирането – и в Синя зона, така и в жилищните зони, а след нейното въвеждане - да има строг контрол. По нея ще работим активно с кмета на Общината и районните кметове, за да имаме цялостна концепция, която да реализираме.

Регулирането на трафика и безопасността на движението също имат нужда от оптимизация, за да се намалят задръстванията, а улиците да бъдат по-безопасни за всички участници в движението – пешеходци, велосипедисти и шофьори.

Трябва ми време, за да навляза в детайли в сегашното състояние и да предложим адекватни решения за натрупалите се проблеми.