Съсобственици в жилищен вход в Пловдив влязоха в челен сблъсък с професионален домоуправител, заради неизпълнени към тях обещания. 

Живеещите във вход „В” на нова сграда на бул. „Пещерско шосе” 181В твърдят, че въпросният домоуправител ги оставил без асансьор заради неизплатени суми към фирмата за поддръжка. Почистването на входа също се неглижира, като според живущи последният път е отбелязано на информационното табло, че е чистено, но реално не е. Друго недоволство на хората във входа е факта, че за декември месец 2022 г. апартаментите е трябвало да платят по 44 лв. за поддръжка, вместо обичайните 12,50 лв., като подробен отчет за разходите през годината липсва.

Професионалният домоуправител, от своя страна, твърди, че задълженията към фирмата не се заплащат коректно, което води до това подизпълнителите да преустановяват услугите си.

„Фирмата, която извикахме и назначихме за управлението на този вход каза, че за апартаментите, които не плащат, ще си вземат парите по съдебен път. През декември на всеки собственик дойде по един SMS в който пишеше, че касата е на минус и тази сума трябва да се възстанови, за да продължи да функционира сградата. За да се случи това, всяко домакинство трябва да плати по 44 лв. за да може касата да стане на 0, защото сега е на минус, понеже има много хора, които не плащат”, разказаха живущите пред репортер на TrafficNews.

Според тях фирмата „Вход мениджър” дори отказва да се срещне с тях и да им даде отчет за какво са изразходени парите и кога ще бъде пуснат асансьорът, за да могат хората да живеят нормално. Сградата е на четири етажа и към момента в нея живеят около 20 домакинства, т.е половината апартаменти са заети, предимно от млади хора с малки деца и детски колички.

„Докато не бъдат възстановени парите в касата няма да пуснат асансьора. Това е тяхна практика да спират асансьора, за да накарат хората да си плащат. Това бяха думите от тях. И от 2 седмици искаме да направим събрание с тях, но те категорично отказват. Писан им е имейл на 10 февруари, после и още няколко, но никой не идва да предостави информация за какво са изразходвани парите, какво е заплатено по отстраняването на проблеми във входа и къде са парите от нашите платени сметки”, допълниха живущите.

„Още в началото от „Вход Мениджър” казаха така: „Това, че длъжниците не плащат, няма да се отрази на хората, които живеем тук и плащаме”. Те обаче абсолютно не си поемат ангажимента”, твърдят съсобствениците от блока.

Според уебсайта на професионалния домоуправител, „Вход Мениджър” е най-голямата компания за управление и поддръжка на жилищни сгради в България. Дружеството е създадено през 2014 г. и към момента компанията работи във всички 28 области в страната, което я прави единствената национална структура в тази сфера.

„Избрахме именно тази фирма за професионален домоуправител, защото ни уверяваха, че са сериозни и всичко ще бъде както трябва, но на този етап вече търсим начини да се откажем и ако е необходимо ще наемем адвокат, за да си търсим правата”, категорични са хората живеещи в сградата.

От медията ни изпратихме официален имейл до „Вход Мениджър” относно тяхната позиция по казуса в който се казва следното: 

Във връзка с подадения сигнал бе направена проверка в информационната ни система относно споменатия обект в град Пловдив. Тя установи, че собствениците не заплащат коректно задълженията си към фирмата за управление, а тя от своя страна дълго време заплаща с фирмени средства към подизпълнителите, но в един момент спира да го прави и респективно подизпълнителите преустановяват услугите си.

Ангажимент на всеки собственик е да заплаща коректно ежемесечно сметките си към сградата и когато има голям брой неплащащи, то няма как това да не повлияе на изпълнението на услуги в сградата. Въпреки всичко отново ще установим контакт със собствениците и разчитаме на тяхната коректност при заплащане на задълженията, за да можем да заплатим към подизпълнителите и услугите да бъдат възстановени.

Публикуваме и цялото становище без редакторска намеса:

В тази връзка, ето нашия коментар по посочените твърдения:

    1) Вход Мениджър е фирма, извършваща услугата професионален домоуправител и като такава няма отношение към спирането на работата на асансьорната уредба. Асансьорната уредба се обслужва от лицензирана фирма, избрана от живущите и само тя може да преустановява работата на асансьора, изпълнявайки наредбата.

    2) За изпълнение на абон.услуга по поддръжка на асансьора сградата има подписан договор (още преди наемането на нашата компания) с подизпълнител и Етажната Собственост следва да заплаща абонамент към тях за услугата. Този абонамент се заплаща от нашата компания като представител на сградата към фирмата за поддръжка на ас.уредба ежемесечно, в случай че са налични средства в касата на сградата. Общите ни условия, чл.21, ал.3, които са приети при разписването на договора за управление от собствениците на дадения адрес, гласят, че: "В случай че Възложителят не предостави
необходимите средства за заплащане на разходите за
поддръжка и управление на общите части на сградата,
Изпълнителят не носи отговорност за непогасените
задължения към трети физически и юридически лица. "

    3) В касата на сграда с адрес гр. Пловдив, Христо Смирненски, ул. бул.Пещерско шосе , № 181В, вх. В не са налични средства още от началото на 2022 година, като въпреки това Вход Мениджър ЕООД дълго време е заплащала със собствени средства разходите на сградата към трети лица, точно за да не бъдат преустановени услугите от подизпълнители. В края на 2022 година до всички собственици в сградата е изпратено съобщение, предупреждаващо същите, че в случай че не бъдат заплатени необходимите средства от тях към касата на сградата, Вход Мениджър ще преустанови плащания към подизпълнители, спрямо описаното в ОУ на компанията. Въпреки множеството действия от наша страна, към момента все още не са постъпили достатъчно плащания, необходими за заплащане към подизпълнителите и в касата е наличен дефицит.

   4) Относно свикването на ОС на ЕС, с нас са се свързали отделни собственици от сградата и такова е планирано да се проведе в кратки срокове. Твърденията относно невъзможност за връзка с нас са несъстоятелни, тъй като имаме архив на разговори и разменени имейли със собственици, както и посещения от такива на място в офисите ни, като във всеки от случаите сме информирали надлежно клиентите за ситуацията и възможните решения, които са свързани със заплащане на задълженията към сградата от тяхна страна.

    5) Относно месечната вноска - в нея няма съществена промяна. Предполагаме, че клиентите имат предвид еднократна изравнителна вноска, която са получили през месец декември. Тази вноска не е свързана с месечната такса, начислена е еднократно и цели точно да подобри финансовото състояние на сградата, за да може да се извършват плащания към подизпълнители и да не се прекъсват услугите от същите. Отново подчертаваме, допълнителната вноска е еднократна, а не ежемесечна, като всеки собственик може да прецени дали да я заплати. В случай че тя не бъде заплатена, то се стига до ситуацията, която е налице в момента - в касата няма средства и респективно няма как да се заплати към подизпълнителите за услугите.

    В обобщение, целият казус е наистина тривиален. Собствениците не заплащат коректно задълженията си към фирмата за управление, а тя от своя страна дълго време заплаща с фирмени средства към подизпълнителите, но в един момент спира да го прави и респективно подизпълнителите преустановяват услугите си. Ангажимент на всеки собственик е да заплаща коректно ежемесечно сметките си към сградата и когато има голям брой неплащащи, то няма как това да не повлияе на изпълнението на услуги в сградата. В този ред на мисли е важно да се отбележи, че Вход Мениджър е предприел всички необходими действия срещу съответните длъжници в сградата - провеждане на срещи, множество телефонни обаждания и уведомления по всякакъв ред (печатни и електронни) и дори юридически действия. Резултатът от тези действия не зависи пряко от нас, тъй като в някои ситуации делата се проточват с години.

    Важно е да се подчертае, че Вход Мениджър надлежно е информирал многократно собствениците за създалата се ситуация
 и разполага с всички нужни доказателства (изпратени имейли, електронни и печатни съобщения и уведомления, протоколи от ОС и т.н.). Въпреки всичко отново ще установим контакт със собствениците и разчитаме на тяхната коректност при заплащане на задълженията, за да можем да заплатим към подизпълнителите и услугите да бъдат възстановени. За жалост такива ситуации са често срещани в сградите и неприятната истина е, че отговорността за тях е в собствениците, а не в управлението на сградите (независимо професионално или вътрешно). На много места собствениците не заплащат коректно задълженията си и после обвиняват други за тяхната некоректност. В нашата практика, компанията прави всичко възможно да помогне и да не се стига до ситуация на преустановяване на услугите, но сами разбирате, че не е възможно, нито морално, компанията да издържа клиентите си като заплаща сметките им вместо тях.