След силен обществен натиск община Пловдив публикува документацията около проекта за пробива на Водната палата. Градската администрация е качила целия проект на пробива, както и транспортното проучване, на базата, на което се е взело решението за премахване на кръговото движение. Строителното разрешение и кореспонденцията с МРРБ  обаче липсват в сайта на градските власти.  

Това, което са приложили градските власти са три симулации с програмата VISSIM, която показва движението  2022 година с кръгово движение и пробив, 2022 година с четириклонно кръстовище(без леви завои) и пробив, както и 2040 година с четириклонно кръстовище(без леви завои) и пробив.

Вижда се, че докладът е направен с изключително малко данни от ОКТ,  без симулации на съседните  кръстовища, както и липсва цялостен анализ за отраженията върху трафика в Централна градска част.  

Данните, които са наложени в двете симулации, са взети анализите на ОКТ за  месец март 2022 година, като са дадени два часови диапазона 7:45 часа и 17:30 часа. Третата симулация е  за 2040 година и е на база анализа за демографските прогнози за Пловдив и ръста на автомобилите.

Описанието на доклада, в който участват петима проектанти е записано, че със самото си пускане  кръговото кръстовище на Водната палата е станало емблематично за комуникационната обстановка в града, с огромните задръствания от транспортните потоци, вливащи се от всички посоки на кръстовището.  Нещо повече в доклада е записано:

„Община Пловдив в отговор на многобройните протести на гражданите за непоносимото положение на кръстовището предприе мерки за изграждане на модерно съоръжение на мястото на „прословутия кръг“.

Данните са показали, че по документи пропускливостта на колите е завишена с 30%.  Според нея „Цар Борис III Обединител” на практика може да се придвижат по кръстовищата около 1200 коли, а по документи е дадено 1700 за час. От  двете страни на бул. „Марица –Юг” е дадено, че максималната пропускливост е 780 коли, като тази от източната страна е изпълнима, но от западната не могат да минат повече от 570 автомобила.  

Данните от симулацията на движението през кръстовището показват обща интензивност от 6599 единици за час.

Най-голямо забавяне се забелязва по бул. „Марица” от изток. Най-големи са задръжките в посока надясно спрямо направо където престоят средно е 27,8 s. Причина за задръжката е подхода към моста и широчината на лентата. Транспортната задръжка по булевард „Цар Борис III Обединител”  21,7 s. надясно и 12,1 s. се образува предимно от престоя на автобусите на спирката, които спират на платното за движение.

Главният транспортен поток в изследвания период е този по булевард „Цар Борис III Обединител” . Движещите се МПС от центъра на града към северната индустриална зона и част от жилищните квартали са общо 2607 единици. Те представляват 39,50% от общата интензивност. Най-малко са движещите по бул. „Марица“ - изток са 455 единици, което е два пъти по-малко и представлява 6,89% от общата интензивност.

Проектантите са предложили два основни варианта за решаване на проблема – с кръгово на второто ниво и четириклонно на второто ниво.  Според доклада единственият вариант да се развърже възела е да се обособи четириклонно кръстовище без леви завои. Експертите смятат, че , че при този вариант се крие потенциални възможности за светкавична реконструкция, ако общественото мнение за запазване на левите завои все пак вземе превес. Това може да се случи със следните мероприятия:  -  оттегляне на острова на бул.„Цар Борис III- Обединител” на юг” , монтиране на светофарна  уредба и бърза промяна на организацията на движението.

Заключението в доклада:

„Решението на възел Водна палата като кръгово кръстовище на бул. “Цар Борис III Обединител” , с подлезно преминаване на бул.”Марица –юг”  не е преспективното  ситуационно решение на възела, защото оставащите ляво завиващи МПС в кръга са значителни, отнемат много време за своите маневри и затормозяват правите потоци, които са основни”. Поради това те предлагат второто  ниво да е без кръгово кръстовище .

Ако се премахнат левите завои според проектантите това би удвоило пропускливостта на кръстовището. За сметка на това трябва обаче около 20% от колите, които завиват наляво трябва да бъдат пренасочени към кръстовището на Чифте баня, както и бул. „6 септември”.

В доклада обаче по никакъв начин не са отразени симулации на съседните кръстовища при различните сценарии без леви завои, както твърдяха от Община Пловдив. На практика целият доклад е насочен към данните на самото кръстовище .  Повече от ясно е, че когато едно от трите направления на едно кръстовище бъде премахнато, това автоматично ще вдигне пропускливостта по другите две. Тук дори не е необходима компютърна симулация и данни от трафика. 

Друг е въпросът, че данните са вземи само за един месец – март. Без да отчитат промените в сезонното движение.  Бъдещите демографски данни за 2040  година също са много условни, както и отразяването им върху трафика.

Очаквайте още материали от проекта и докладите за пробива на Водната палата!

Представяне на ситуацията и трафика във VISSIM – формат – Кръгово кръстовище с подлезно преминаване на бул. “ Марица – юг” диагнозен 2022г.

 

Симулации на трафика с VISSIM – диагнозен 2022г. С четириклонно кръстовище и подлезно преминаване на бул. “Марица-юг”

Симулации на трафика с VISSIM – диагнозен 2040г. С четириклонно кръстовище и подлезно преминаване на бул. “Марица-юг”