Комисията за строителството на стадион „Христо Ботев”  даде положително становище за издаване на възлагателно писмо към ПИМК за дейностите от 5,3 млн. лева за съоръжението. Така от третия път комисията развърза ръцете на зам.-кмета Величко Родопски за дейностите, които в момента се изпълняват от фирмата изпълнител.  Както не веднъж стана ясно, сумата ще е достатъчна за въвеждането на стадиона в експлоатация за мачове от българския шампионат.

Комисията продължи повече от час, като отново имаше разногласия относно строителната документация, етапността  на стадиона, както и сумата, необходима за цялостното довършване. Оказа се, че част от общинските съветници, които са в комисията не знаеха, че завършването на етап 1 – покрит стадион с четири козирки и възможност за мачове в Евротурнирите ще струват 58 млн. лв.

Учудването изрази както Константин Георгиев, така и Евелин Парасков, който попита Величко Родопски защо администрацията не е приложила в решението си, че не достигат 6 млн. лв. за тези дейности. Зам.-кметът им отговори, че в предложението на администрацията, тази сума е била записана, но след това се е приело решение, предложено от политическите партии.

Така се стигана до предложението  на Георгиев да се внесе на следващата сесия на общински съвет сумата за Колежа да бъде увеличена с 6 млн. лева. Така през 2024-2025 да се осигурят от бюджета 8,5 млн. лева, т.е да бъдат разделени за две бюджетни година.

Също така да се издаде банкова гаранция за сумата и да се подпише анекс с фирмата изпълнител.  Представителят на ПИМК – Цветослав Павлов каза, че са съгласни на това предложение, ако бъде взето от общинския съвет и добави, че при това положение целият стадион може да бъде готов до септември, след това ще остане единствено изграждането на търговските площи , но към момента няма количествено -стойностни сметки за тях.  Той все пак обърна внимание, че те представляват 10 000 кв. метра, което е един мини мол.

Окончателното  решение за сумата от 6 млн. лева ще бъде взето на сесията на 6 април, а близките дни ще се издаде възлгателното писмо за етап 1.1