Емблематичната сграда в подножието на Младежкия хълм ще бъде дадена под наем за 5 години. Община Пловдив пусна търг за т.нар. „Младежки дом”,  за който имаше дълги съдебни дела. В крайна сметка градските власти се пребориха за него и той бе вписан като общинска публична собственост през 2016 година.

Сградата е построена през 1982 година, като е на два етажа с РЗП от 132 кв.м и е на два етажа. В момента там се помещава частна занималня. Бъдещият наемател може да я ползва отново само за педагогически дейности.

Началната тръжна цена е в размер на 1260 лева без ДДС, а депозитът за участие е 6048 лева. Търгът е с тайно наддаване, което означава, че далият най-висока цена печели. При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с  явно наддаване, което започва от тази цена. Стъпката на наддаване в този случай се определя на 2 % от началната тръжна цена.  Срокът на договор ще е за 5 години.

В съседство на имота има огромен частен терен, който в момента се превръща във фестивален център. Имотът е бил реституиран и купен от собствениците на бившата верига бензиностанции „ЕМКО – М”. Именно с тях се водеха дела за част от собствеността на сградата.