В новия общ устройствен план на Пловдив ще отпадне изцяло един от градоустройствените показатели, който бе заложен първоначално. В редица части на града, в това число около и в самите казарми на Гладно поле бе заложено да се заложат показатели Соо, което е общественообслужваща зона.  Тя позволяваше до 80% застрояване, като на тези места можеха да се правят бизнес сгради, складови бази и други дейности от този тип в индустрията.

При преработката на новия ОУП от Община Пловдив са заложили изцяло да отпаднат зоните, обозначени със Соо. Вместо тях ще бъдат сложени смесено-функционални зони, които позволяват жилищно и офис гради, заяви главният архитект Димитър Ахрянов.

Това засяга терените около Царигрдско шосе и Освобождение, където имаше редица парцели със Соо,  а в новите визуализации са сложени параметри СМФ2.

По същият начин ще отпаднат Соо на няколко парцела в Тракия, в това число и на 150-те декара в Тракия, където в момента се изражда жилищен комплекс. Друг терен, върху който ще се отрази промяната е на кръстовището на „Дунав” с „Голямоконарско шосе”, където бе бензиностанция ОМВ и складови предприятия.

Цялата индустриална зона „Изток”, също в един момент може да се превърне в жилищни комплекси, като в това число влизат и имотите около ул. „Арчарица” и „Орловец”.  ПУП-а на бившата фабрика Кока кола също бе променен, като тя вече е за жилищно строителство.

Безспорно най-много това ще се отрази върху бъдещето на квартал Гладно поле и огромните терени на военните.

В първоначалния ОУП там трябваше да се реализира вторичния градски център на Пловдив с Hi-Tech парк, офис и административни сгради. Жилища бяха позволени само от страната на ул. „Лев Толстой” и „Радко Димитриев”.

Община Пловдив обаче е разработила свой план за бъдещето на квартала и всички военни поделения.  Идеята е там да се направи парк, няколко терена за детски градини и училище, а останалите част от казармите да станат СМФ2. Това важи и за казармите с лице към бул. „Освобождение”. В преходното редовно правителство се взе решение един от тези терени да се пусне на търг срещу обезщетение.  С падането на кабинета обаче не се взеха никакви последващи стъпки за въпросния терен.

Със сигурност новото правителство ще има ключова роля каква да бъде съдбата на терените около Гладно поле. С променени статути към СМФ2 в новия ОУП те със сигурност ще бъдат доста атрактивни за инвеститори.

В новия общ устройствен план развитието на индустриалните зони ще бъде белязано със СОП. Това ще са смесени обществено-обслужващи и производствено складови дейности, които ще позволяват до 80% застрояване.

Съвсем скоро се очаква и финалната версия на ОУП, който ще влезе за гласуване в Общинския съвет. В момента проектантите от „Булплан” правят корекциите по картата, която ще бъде представена пред градските власти.