Районна прокуратура–Пловдив се самосезира и разпореди проверка по реда на надзора за законност за опасни къщи в идеалния център на гр. Пловдив.

Видно от изнесената информация множество сгради, повечето от които паметници на културата, не са поддържани от собствениците си и застрашават живота и здравето на минувачите. На ул. „Райко Даскалов“ от старинна къща се е срутило голямо парче от орнамента на фасадата.

Съгласно разпореждането на Районна прокуратура–Пловдив са изискани данни от община Пловдив дали са постъпили конкретни сигнали за наличие на стари и неподдържани опасни сгради в центъра на гр. Пловдив, както и дали са предприети действия за опазването им, съгласно чл. 195 и следващи от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съответната общинска наредба във връзка с л. 196 ал. 5 от ЗУТ. 

Ще се изиска и справка дали длъжностни лица от община Пловдив са управомощени да обследват състоянието на подобни сгради и спазват ли задълженията си в тази насока.

Срокът за приключване на проверката в 30-дневен.