За организиране на профилактични скринингови прегледи в детските градини и училищата в Пловдив настояват от КТ „Подкрепа”. Идеята е те са се провеждат ежегодно (или на всеки шест месеца) от специалисти - офталмолози, вътрешни болести, ортопеди. По този начин ще се подпомогне превантивната дейност и опазване здравето на децата и подрастващите чрез ранно диагностициране на начални отклонения и препоръки към родители и общопрактикуващи лекари за предприемане на мерки, насочени към корекция на съответните отклонения. Предложението на синдиката е средствата за тези прегледи да бъдат предвидени в бюджета на общините.

„В последните години редица скринингови изследвания доказват нарастващата честота на редица патологични отклонения в развитието на децата и подрастващи в национален, но и в световен мащаб. Медицинските специалисти обръщат внимание на процента на децата със затлъстяване, миопия и различни форми на гръбначни изкривявания”, посочват от „Подкрепа”.

Сред етиологичните причини, които се определят като водещи за тази тенденция, са редица обективни процеси, които протичат и се засилват в съвременното общество - дигитализацията и социалните мрежи, урбанизацията и др. Все повече време децата престояват в социалните мрежи, които изместват физическите контакти и игрите. Повишеното време пред мониторите на мобилните устройства - смартфон, лаптоп, таблет или настолните компютри, е свързано с изразено натоварване на зрителния анализатор, както и на опорно-двигателния апарат, който в повечето случаи е поради заемането на неправилна стойка.

„Обездвижването, което е пряка последица от продължителния престой пред мониторите, е една от водещите предпоставки и за затлъстяването. Обучителният процес в условията на развиващата се пандемия катализира вече съществуващите обективни предпоставки за влошаване на здравето на децата и подрастващите, вече задължавайки да прекарват дълги часове пред екраните.

От друга страна родителите в България не са от най-настоятелните по отношение на превенцията на рисковите фактори, свързани със здравето на децата им - скрининговите, профилактични прегледи”, допълват от „Подкрепа”.

И уточняват, че късното откриване на патологичните процеси силно затруднява, а понякога и прави невъзможно коригирането им, което логично води до повишена заболеваемост и хронифициране на сърдечно-съдови, метаболитни, очни и ортопедични заболявания, които пряко се отразяват върху трудоспособността.