Кандидатът за Ректор на Медицинския университет – Пловдив проф. Благой Маринов представя стандартизираната програма за травма мениджмънт. Курсът Advanced Trauma Life Support (ATLS) е програма за продължаващо медицинско обучение, разработена от Комитета по травма на Американския колеж по хирургия през 1979 г. за лекари и квалифицирани здравни специалисти. Тази програма осигурява системно обучение за ранна грижа за пациенти с травми. Програмата ATLS предоставя на участниците безопасен и надежден метод за незабавно лечение на увредения пациент и разширени познания за поддържане на живота.

„С поглед в бъдещето и грижа за развитието на академичния ни състав изпратихме 16 преподаватели от различни специалности – хирургия, ортопедия и анестезиология и реанимация от катедри на Медицинския университет - Пловдив, за да проведат обучение по програмата Advanced Trauma Life Support (ATLS) в акредитиран център в Атина през септември.“ – разказва  проф. д-р Благой Маринов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и директор на Медицинския Симулационен Тренировъчен Център на МУ-Пловдив. По същество програмата представлява стандартизиран подход при обработване и лечение на пациенти с политравми и се ръководи от Американския колеж по хирургия (American College of Surgeons - ACS). Водещи международни експерти обучиха за обучители девет от преподавателите преминали  курса. На свой ред те трябва да внедрят програмата след завръщането си в Медицинския университет - Пловдив. „Така ние ще се превърнем в първия център в България, който ще може да обучава и издава сертификати в тази област“ – изтъква проф. Маринов.

Целта на курса е да обучи лекарите как да извършват първоначална оценка и да започнат реанимация на пациент с множествена травма. Проучванията показват, че тези обучения са подобрили представянето на участниците и са намалили смъртността в болниците, които са приели курса ATLS като задължително обучение. В повечето страни въвеждането на ATLS е послужило като подготвителна стъпка към реформиране на системите им за спешна помощ.

„Изключително сме доволни от представянето на преподавателите от Медицинския университет – Пловдив, които бяха много мотивирани и показаха завидна компетентност. Очакваме в най-кратки срокове да бъде организиран самостоятелен  ATLS курс в Пловдив, България, с което да завърши процеса на приемане на програмата на Ваша територия“ – сподели д-р Йоаким Йоргенсен, ръководител на програмата ATLS за район XV (Европа и Близкия изток).