С пълно мнозинство експертният съвет по устройство на територията прие изменението на общия устройствен план на Пловдив. Заседанието ЕСУТ се проведе в залата на общинския съвет, за да може да събере всички желаещи, които искаха да се запознаят с представянето му. На него бе показана новата графика на ОУП, както и промените, които засяга всички квартали на Пловдив.

Това на практика е най-важният документ на община Пловдив, с който се регулира строителството и развитието на града в следващите 10-15 години. Проектантите от „Булплан” работиха над него над три години, като той вече може да бъде внесе за гласуване в общинския съвет. Главният архитект Димитър Ахрянов заяви, че след днешното заседание на ЕСУТ по-най-бързия начин ще изготви предложение за гласуване в местния парламент. След гласуването му там и изтичане на сроковете за обжалване, документът може да влезе в сила. Той не се нае с конкретни срокове, но заяви, че трябва да е в най-скоро време.

Ахрянов напомни, че обжалването на плана не спира неговото влизане в сила и открои някои основни елементи, в които се различава новия ОУП. Една от тях е намаляване на интензитета на застрояване, като вече няма да има жилищни зони, които да надхвърлят 3,5 кинт. На практика това означава, че параметрите на имотите, които позволяват огромни жилищни комплекси ще бъдат намалени с една трета. Друга разлика е, че всичките производствени зони в града ще бъдат премахнати и ще станат смесени функционални зони, които биха позволявали и жилищно строителство. Третият елемент е, че се премахват и земеделските земи, като се обособяват квартали с ниско строителство върху тях.

Зелените площи също се увеличават, като са предвидени два големи парка в южната и северната част на Пловдив с обща площ над 2400 декара.

Очаквайте подробности!