500 000 лв. за реновиране на двора на Градската художествена галерия на ул. „Съборна” в Стария град са заложени в бюджета за капиталови разходи на Пловдив. Сумата е предвидена за втория етап от мащабния ремонт, който върви в и около една от емблематичните сгради в архитектурния резерват. 

С тези средства е предвидено изграждане на нова стълба и на рампа за асансьор за посетители в неравностойно положение. Ще бъдат добавени бетонни постаменти за скулптури, така дворът ще се превърне в скулптурна градина. Ще бъде преустроено пространството пред Галерията с нови каменни настилки и ще бъде изградена зрителна площадка с изглед към Пловдив и Стария град с места за сядане. 

Предвидено е и художествено осветление, приобщаване към зелената система на „Старинен Пловдив”, както и система за напояване.  

Проектът за цялостния ремонт във втората му фаза е внесен в Националния институт за недвижимо културно наследство още през април миналата година и надеждата ремонтът във външната зона да върви цялостно във всички пространства. 

Още с малко над 70 000 лв., отново заложени в бюджета, ще бъде изградена алея за достъп на хора в неравностойно положение. 

Успоредно с ремонтните дейности в откритите пространства ще върви и работата в новите галерийни пространства. От екипа на ГХГ вече работят по мащабна реставрация на експонатите, както и по идейната концепция за експонирането и презентирането на творбите. 

Заделени са средства – 45 000 лв., за изработването на технически проект и конструктивно обследване на друг обект, който е част от експозициите на Галерията – Баня „Старинна”. 

ГХГ ще бъде оборудвана с нова компютърна техника (5000 лв.) и климатици (10 000 лв.).