Само една фирма е останала до финалната фаза за строителството на новата сграда на ОУ „Княз Александър I” в двора на Хуманитарната гимназия. Интересът към строителството на първото ново училище от десетилетия под тепетата бе голям, като 6 фирми бяха подали оферти.

 Въпреки че все още няма решение на комисията към Община Пловдив за определяне на победител в поръчката, се вижда, че ценовите оферти са отворени само на една фирма – „Ринг – П”. Това означава, че комисията е отстранила останалите 5 участници. Ако няма нередности при ценовата оферта на пловдивската компания, то тя ще бъде определена за победител. Цената, която е била предложена от „Ринг – П” е 7,2 млн. лева без ДДС, или 8,7 млн. лева с налога.

„Ринг – П” е собственост на пловдивския бизнесмен Крум Бурджиев. Той е собственик на „Екохотел Здравец”. През строителната си фирма той участва в различни обществени поръчки. В Пловдив изгражда новата сграда на детска градина „Каменица”.

Наплив от фирми да строят сградата на ОУ „Княз Александър I” в Пловдив за 9 млн. лева6 компании и консорциуми са подали оферти за строителството школото в двора на Хуманитарната гимназия

Поръчката е на инженеринг, като е разделена на четири дейности – изготвяне на ПУП, идеен инвестиционен проект и технически и работен проект. Втората дейност е за упражняване на авторски надзор по време на строителството, а третата е са самите строително-монтажни работи на училищна сграда.

Последната е позиция е за  оборудване,  облагородяване на двор и изграждане на спортна зала. По първите три дейности има осигурено финансиране, което е от държавния бюджет. Само за последната Общината няма гласувани средства, но те ще бъдат осигурени към края на завършването на строителството на сградата.

Заданието на поръчката е разработено на база направено проучване сред служителите на ОУ „Княз Александър I“. Целта е превръщането на училището в модел на съвременно училище, с високо качество на образование, модерно конкурентно способно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности, чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящи активни социално отговорни личности.  В училището ще се обучават 750 деца в 30 паралелки от първи до седми клас.