Нов парк  ще бъде изграден в район „Източен” за 730 000 лева.  Поръчката бе пусната от Община Пловдив, като възложител отново е зам.-кмета по спорт и социални дейности Георги Титюков.

От документацията става ясно, че ще се облагородят два съседни имота на ул. „Месемврия”, като на единия ще бъде изградена паркова зона, а на другия – спортна площадка. „Източен” е районът в града с най-малко зелени площи и всяко облагородяване на такъв пространства е чудесно начинание в борбата с презастрояването, но техническото задание е тотално объркано, а видно Община Пловдив не си е свършила работата.

Поръчката е на инженеринг, като включва направата на проект за облагородяването на терените, както и самите строителни дейности. Единият от имотите се води на ул. „Тодор Влайков” 24 и е с големина от 2,8 дка, а съседният е на ул. „Месемврия” и е с площ от 4,1 дка. Самото инвестиционно намерение за втори имот засяга малка част от него – около 500 кв.м, в близост до  кучешката площадка.  В момента те са т.нар. „кални петна”, като на практика са неизползваеми.  Оферти по поръчката ще се приемат до 20  декември.

На метри от въпросните терени живее общинския съвет Владимир Кисьов, който е един от радетелите там да се построи парк.  През пролетта Общинският съвет гласува средствата за тези терени, но въпреки че са минали 7 месеца, властите не са успели нито да направят проект, нито да сменят статута на имотите.  В кадастъра въпросните имоти са за жилищно строителство, а освен това в средата на единия от тях има частен незастроен терен.

Пред TrafficNews зам.-кметът Георги Титюков заяви, че ако е необходимо ще бъде направена корекция на обществената поръчка и ще се възложи комплексен проект към бъдещия изпълнител – промяна на ПУП-а на имота, а след това и цялостно техническо задание.

В него е написано, че дейностите по облагородяването трябва да са завършени до приемане на подробен устройствен план. Но кой ще го направи не е ясно. Така се използва член от ЗУТ, който позволява „временно” строителство.

Видно от документацията обаче цялото задание трябва да бъде коригирано, защото има редица пропуски. На първо място  за двата терена няма ВиК – част. Това ще рече, че няма изискване към бъдещия изпълнител да прави поливна система, както и ВиК мрежа.  Така ще се случи „дежавю”, че нов парк за 730 000 лева ще трябва да се полива с маркучи и водоноски от „Градини и паркове”, по подобие на ул. „Лев Толстой”, където не бе изградена поливна система.

Вторият сериозен пропуск е, че липсва част „Паркоустройство” в проекта за… парк. Всички паркови елементи и озеленяване са дадени към част „Архитектура”. Направата на нов парк за солидна сума без ландшафтетн архитект е меко казано смущаващо.

Третият пропуск е, че при поръчка на инженеринг винаги  са дава изисквания за материалите, които да се влагат в строителните дейности – вид плочки, лампи, пейки и други. Без тях бъдещият изпълнител може да реши да влага каквото си прецени, тъй като няма да има изисквания за стандартите в строителството, утвърдени по БДС.  

Бъдещата фирма ще трябва да направи  плановата композиция и изграждане на алейната мрежа, да определи на зони за детски площадки, спортни площадки, зони за отдих, открити пространства. Също така да изгради обемно-пространствена композиция посредством масиви и групи от ниска и висока растителност, тревни площи и елементите на паркова архитектура. Съществуващата висока растителност да бъде максимално запазена, а при невъзможност – преместена и компенсирана с нови дървесни видове.  Трябва да се направи и цялостен проект за осветление. Предвижда се направата на кафене и паркинг в имотите.

„Временният парк” за солидната сума от 730 000 лева вместо еталон за района и града, обаче може да се превърне в поредния паметник на глупостта, ако Георги Титюков не коригира обърканото задание.