Три подвижни избирателни секции са образувани в Пловдив за предстоящите парламентарни избори.

ПСИК в район „Централен“, която ще обслужва и избирателите в район „Западен“
ПСИК в район „Северен“, която ще обслужва и избирателите в район „Източен“
ПСИК в район „Южен“, която ще обслужва и избирателите в район „Тракия“.

В срок до 27.03.2023г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявления до 18.03.23г., могат да заявят да гласуват във вече образуваните 3 ПСИК.

Заявления могат да се подават:

- в писмена форма, чрез заявление в деловодството на общинската или районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез
пълномощник;
- в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща
grao@plovdiv.bg;
- чрез подаване на заявление (910002) за гласуване с подвижна
избирателна кутия на електронен адрес:
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unific
irani%20uslugi/910002

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят предоставянето на информация относно изборите, както и приемането на заявления от граждани и в съботния ден на 25.03.2023 г. от 8.30ч. до 17.00ч.