Тонове боклуци са събрани от голямо сметище около околовръстното шосе на Асеновград в посока Червен – в участъка след Новия гробищен парк по улица „Миньор“.

Oбщина Асеновград е възложила почистването на зоната, а акцията се е провела в периода от 12.10.20 г. до 23.10.20 г.

"Почистването бе извършено, както с машини, така и ръчно - от 40 служители по чистотата. Предстои извозването на събраните отпадъци. Какво е количеството, ще стане ясно след окончателното им депониране", посочиха от местните власти.

Сред събраните отпадъци има битови, строителни, мебели, найлонови и хартиени опаковки и други. Почистване се извърши не само на общински, а и – на частни терени.

Община Асеновград ще изпрати уведомителни писма до собствениците на имотите, разположени на горепосочената територия. Чрез известията, от ръководството на града ще напомнят, че според българското законодателство, всеки собственик на терен, е задължен да го опазва и поддържа, като не допуска замърсяването му.

"Призовават се гражданите за изхвърляне на строителни отпадъци и мебели да ползват площадката за безплатно депониране, разположена при депото край Асеновград", допълниха от местната власт.