5852 седмокласника се очакват ще се явят на матурите по български език и литература днес в Пловдив. Точно в 9 часа децата ще започнат да работят по първият модул на НВО.

От тях само едно дете в Пловдив е карантинирано, тъй като е било контактно с болен. Седмокласникът ще бъде в специална зала, сам. Ще бъде приведен в залата от отделен вход, а квесторите, които ще го наблюдават ще са ваксинирани лица.

4879 деца ще се явят на ВНО след 10-ти клас. 

Националното външно оценяване за 10-ти клас започва в 8:00 часа, а за седмокласниците – в 9:00 часа.

Изпитът в седми клас е в две части. В първата част в рамките на един час учениците решават тест от 25 задачи, сред които 18 са с избираем отговор, шест - с кратък свободен отговор и една - с разширен свободен отговор.

През втората част в рамките на 90 минути седмокласниците пишат подробен преразказ с дидактическа задача върху неизучавана художествена творба.

Изпитът за десетокласниците продължава 90 минути. За това време те трябва да се справят с тест от 23 задачи, сред които 14 с избираем отговор и шест с кратък свободен отговор. Има също задачи за редактиране, формулиране на теза по зададена тема, извеждане на аргументи/контрааргументи във връзка с дадена теза. Изпитът включва и създаване на кратък текст в жанр, изучаван в първи гимназиален етап.

 

Срокът за обявяване на резултатите от всички изпити от националните външни оценявания е 28 юни 2021 г.