Да превърнеш стари вещи в произведения на изкуството. С това предизвикателство се заеха пловдивски ученици в Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се провежда от 21 до 29 ноември.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив  и преподавателите Елена Божинова и Силвия Червенкова от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ организираха полезното и забавно обучение на ученици по темата за  намаляването на отпадъците, устойчивото им управление и как то зависи от всеки отделен човек. В него се включиха възпитаниците от седми и девети клас от училището.

С помощта на предоставени от екоинспекцията материали те научиха повече за пътя на боклука - за разделното му събиране, транспортиране, сепариране, последващо рециклиране и производство на нови продукти. Учениците бяха провокирани да разговарят по темата и да дадат примери за “малки” неща, които всеки от нас може да прави ежедневно, за да постигнем промяна в заобикалящата ни среда. Беше им представена и презентация с впечатляващи арт-инсталации от света и страната ни, изработени от пластмасови отпадъци, демонстриращи колко реален и огромен е проблемът с пластмасовото замърсяване.

По предварително поставена от РИОСВ-Пловдив задача, учениците изработиха различни предмети, като използваха повторно материали и стари вещи, а артистичните интерпретации на младите хора бяха впечатляващи. Планираната изложба с претворените от тях предмети не можа да се осъществи, тъй като присъственото обучение беше отменено в последния момент, но учениците показаха снимки на своите произведения. Екоинспекцията подготви изненади за всички участници, които те ще получат, след като започнат отново присъственото си обучение, а училището се сдоби с нови кошове за разделно събиране на отпадъци – подарък от фондация „БГ Бъди активен“.

Целта на инициативата беше да повиши информираността на учениците и тяхната лична ангажираност с проблемите, свързани с отпадъците, да ги мотивира да ги намалят и събират разделно, да спомогне формирането на отговорно поведение в ежедневието.