Държавата, представлявана от Министерството на финансите,  бе осъдена  от Софийски районен съд, за това, че това, че е бездействала и не е осигурила възможност, чрез закон да бъде изпълнено решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. Подобно решение е прецедент в съдебната практика у нас.

 Става дума за решението по делото "Гьошев и други срещу България" от 21 юни 2018 г. В него т пловдивският адвокат Кристиан Гьошев, осъди страната ни за това, че чрез закон, не му е дадена възможност да обжалва пред съд от съдебната ни система, наложена му през 2011 г. глоба от 30 лв. от органи на МВР, тъй като тогава действащите норми на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) са ограничавали достъпа до съдебния контрол за глоби до 50 лв.

Преди решението на съда в Страсбург, през 2012 г. Конституционният ни съд обяви за противоконституционна тази ограничаваща норма в ЗДвП. И тогава - през 2012 г. и след това - през 2018 г. след решението на ЕСПЧ, Народното събрание не е приело закон, който да даде възможност на засегнатите и глобени тогава, да обжалват пред български съд своите санкции.

След решението на ЕСПЧ през 2018 г. жалбоподателят  иска прокуратурата да му възобнови делото, но получава няколко откази с мотив, че в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) няма такава правна възможност.

През 2021 г., парламентът ни приема изменение на закона, чрез което след осъждане от ЕСПЧ, пострадалият от нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека да има възможност да възобнови делото си, но тъй като изменението на закона е ново, а той не обхваща старите случаи като на Гьошев.

Така на практика юристът се оказва "заключен" между двата текста на закона - стария и новия и на практика никога няма да успее да разбере нарушил ли е през 2011 г. ЗДвП или не, понеже делото му няма да се гледа от Съд по същество.

Със свое решение от 19 февруари 2024 г. Софийският районен съд с председател съдията Светлозар Димитров му присъжда 1000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди, като е отхвърлил останалата претенция до поисканите от него 6000 лв.

Гьошев обаче счита, че това обезщетение е твърде ниско и несправедливо, като заяви, че ще го обжалва пред Софийския градски съд.