Четвъртият заключителен семинар „Социална свързаност и подкрепа“, имащ за цел да повиши информираността относно социалните услуги и предоставянето им от страна на Църквата, ще се проведе на 26 юни в Конферентна зала "Пълдин" на парк хотел "Санкт Петербург" от 9 ч. Събитието, на което домакин е Пловдивската митрополия ще бъде открито от пловдивския митрополит Николай.

Проектът „Социална свързаност и подкрепа“ е финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика и се изпълнява от Сдружение „Света Богородица“, първият доставчик на социални услуги към БПЦ.

На семинара ще бъдат поставени важни теми, свързани с лицензиране за предоставяне на социални услуги, с регистрацията на НПО,  като участие ще вземат свещеноиконом Серафим Янев - основател на първите църковни социални услуги у нас, изпълнителният директор на Фонд „Социална закрила“ Марина Сарадинова,  изпълнителният директор на АКСУ Виктория Тахова, председателят на ДАЗД д-р Теодора Иванова и ръководителят на магистърската програма „Църковно социално дело“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Костадин Нушев.