Над 120 милиона лева са внесли пловдивчани в бюджета на Общината за 2021 година от най-масовите данъци и такси, показва справката на администрацията за изпълнението на бюджета.  Преизпълнени има по редица пера като данък МПС, данък придобиване и такса смет, почти изпълнени са и приходите от данък сгради.

Макар окончателният вариант за отчета на бюджета да бъде готов не по-рано от март е ясно, че ще има общ бюджетен излишък от около 70 млн. лева, като 30 млн. лева от тях са от местни дейности – т.е. парите,внесени от пловдивчани. За това спомага и по-малкият харч на администрацията през последната година.

Уточненият план за 2021 година е Община Пловдив да получи от данъци 79,5 млн. лева, а към 31 декември внесените пари са 83,7 млн. лева. Най-голямо преизпълнение има при данък придобиване. При заложени 31,1 млн. лева пловдивчани са внеси 35,5 млн. лева при реализиране на имотни сделки и такива за превозни средства. Данък МПС при предвидени 22 млн. лева са прибрани 22,1 млн. лева, а при данък сгради  от 26 млн. прогнозирани са постъпили 25,8 млн. лева.

При  общинските такси от предвидени 60 млн. лева са прибрани 56 млн. лева. Преизпълнение има при най-големият налог – такса битови отпадъци – при заложени 37,8 млн. лева са платени 38,2 млн. лева.

За технически услуги от 3,4 млн. лева са получени 5,9 млн. лева, а разликата в минус е заради по-малкото приходи от административни услуги, такси за пазари, детски градини, ясли и други.

 Общо при заложени 176 млн. лева местни приходи са прибрани 164 млн. лева.На практика разликата от 12 млн. лева е заради дейността на администрацията – по-малко глоби, по-малко от предвидените продажби на собственост и други.

Разходите обаче са стопени сериозно от предвидени 470 млн. лева са направени реално 391 млн. лева.

Все още не е ясна рамката на Бюджет 2022 година, като тези 30 млн. лева за местни дейности ще бъдат прехвърлени в него. В тях има финансиране за стадионите и други инфраструктурни проекти.

По закон първо трябва да се приеме бюджетът на държавата, а след това и общинските. По всичко личи, че преди края на февруари Народното събрание няма да приеме бюджета, което значи, че най-рано пловдивската макрорамка може да влезе за гласуване през март. Още повече, че тя трябва да престои един месец на сайта на Община Пловдив.

До приемането на бюджета градските власти могат да харчат 1/12 всеки месец от бюджета за 2021 година.

„Това много ни затруднява работата и прогнозата, но нямаме избор, трябва да спазваме закона”, каза зам.-кметът по финанси Величко Родопски. На практика администрацията трябва да разбере с какви финансови средства ще разполага от държавните делегирани дейности, които представляват над 60% от бюджета.

След това ще се направи и разпределение на Капиталовата програма, както и парите, които ще имат районните кметове.