Регионът, в който попада Пловдивска област, влезе в етап 3 от новия план за справяне с COVID пандемията. Това показва картата за заетост на интензивните легла, която е основен фактор за преминаване в следващ етап за затягане на мерки. Това означава, че в региона, в който влизат също Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, заетостта на интензивните легла е над 70%.

Заради усложняващата се епидемична обстановка областният управител Йордан Иванов свиква днес Областния оперативен щаб, по време на който заедно с директора на РЗИ-Пловдив д-р Сийка Димчева и директорите на най-големите болници в областта ще бъдат обсъдени новите мерки. 

Етап 3 включва мерки по няколко направления: 

1. Образователна система - присъствен учебен процес се осъществява за 50 % от паралелките с ученици от пети до 12 клас с въведена ежеседмична ротация.

2. Обекти и дейности с обществено значение - Въвеждане на ограничения до 50% в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности, определени със заповед на министъра, със значение за общественото здраве, въвеждане на работно време до 22 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат“.

3. Работодатели - Задължително въвеждане на дистанционна форма на работа и наличие на зелен сертификат, очестяване графика за движение на транспортните средства от градския транспорт, при възможност и след анализ.