Жилищния фонд на Пловдив и областта се е увеличил с нови 163 сгради с 533 жилища в тях само в рамките на три месеца. Това показват данните за нововъдените в експлоатация сгради през месеци април-юни.

От новите жилища с получен акт 16 най-много са двустайните - 217 апартаменти. Едностайните жилища са едва 63, тристайните - 137. Четиристайните домове и многостайните домове са общо 116. Пловдив е абсолютен лидер в страната по огромни къщи - цели 35 жилищни обекти са с шест и повече стаи.

Като конструкция сградите в Пловдив и областта са основно стоманено-бетонни /133 обекта/, макар да има и друг вид строителство - 29 тухлени и една панелна.  

През второто тримесечие на 2022 година единствено в София има повече издадени обекти - 165 сгради с 1026 жилища, а подгласник на Пловдив е Бургас със 138 сгради с 472 жилища в тях. В София също преобладават двустайни и тристайни жилища, съответно - 451 и 379.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2022 г. в Пловдив е 54 517 кв.м. Това означава, че средната средна полезна площ на едно новопостроено жилище е 102 кв.м.