Доброволно формирование „Пловдив 112“ обяви прием на доброволци под мотото – „По-добър ли си от вчера? Помогна ли днес? Ще спасиш ли утре?“

На 14.12.2022 г. (сряда) от 18:00 ч. до 20:00 ч. всички желаещи ще могат да посетят сградата на „Пловдив 112”, която се намира на ул. „Васил Соколов” 2, за да получат повече информация за дейността на доброволното формирование и как да станат част от него.

То дава възможността на доброволците да участват в дейности, свързани със защита на населението, предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица, които имат навършени 16 години, са клинично здрави, не страдат от психично заболяване, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер (освен ако е реабилитирано), имат умения за работа в екип и са способни да поемат отговорност.

Комплектът образци от документи за членство в „Пловдив 112“ може да бъде получен всеки работен ден на адрес ул. „Емил дьо Лавеле” № 6, Отдел „ОР и УК” на Община Пловдив.

Попълните документи се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:15 ч. на адрес пл. „Ст. Стамболов“ № 1, в деловодството на Община Пловдив.

Крайна дата за подаване на документите: 20.01.2023 г.

Подалите документи кандидати попълват личностен въпросник в периода 23-31 януари и се явяват на събеседване на дата, уточнена с всеки кандидат при попълване на въпросника.