Щатът на ОП „Градини и паркове” ще бъде увеличен с 12 души, като към предприятието ще бъде прехвърлена дейността на комопостиращата станция. Това предложение е качено на сайта на Община Пловдив, като предстои то да бъде гласувано на сесия на Общинския съвет.  Първоначалната идея бе да има отделно общинско предприятие,което да използва новата компостираща станция, направена с 3 млн. лева европейски средства. Вместо това обаче дейността ще бъде прехвърлена към „Градини и паркове”.  С това се изчерпва и административната реформа в Община Пловдив, близо година след влизането на Здравко Димитров.

Макар на няколко пъти да се дискутираше съдбата на общинските предприятия, а дори имаше и готов проект за сливането им в ОП „Зелени системи” няма никаква яснота какво ще се случи с тях.

И към днешна дата двете големи общински предприятия „Градини и паркове” и „Чистота” си продължават дейността по стария начин, въпреки заявките за реформи. На тях дори не са назначени титуляри за директори, като дейността им се ръководи от бившите заместници на Иван Стоянов и Стоян Алексиев, които станаха районни кметове. Георги Николаев и Николай Георгиев на практика взимат и заплати като замове, защото се водят изпълняващи длъжността.

Другото предприятие – „Дезинфекционна станция”, което трябваше да бъде в общото мегапредприятие също си действа, както преди.  Идеята на обединението бе да отпаднат дублиращите се дейности, да се намали администрацията, както и да има по-добра координация между звената.

Реформа не се вижда и в останалата част на администрацията на Община Пловдив. До този момент има единствено смяна на директор и експерти в звената към администрацията, но не и оптимизация на състава. Вместо това се наблюдава напускане на множество експерти в отделните звена,  чиито трудно могат да бъдат заместени от други служители на градската администрация.

Все още се очакват и анализите, как да се реформира администрацията и да се слеят ОП-тата. На практика обаче почти ¼ от мандата вече мина.