Родителите на деца в детските градини в Пловдив са получили анкета по пощите, с която да изразят мнението си за заниманията на наследниците им.  Въпросникът е от отдел „Образование” към Община Пловдив, като един от въпросите е свързан с това дали да се махне задължителния следобеден сън. Въпросникът е от 11 страници, като касае заниманията на децата с заведенията  на територията на Пловдив.  

Родителите трябва да отговорят дали смятат, че е задължително почивката на децата да е свързана със следобеден сън, както и дали имат желание той да бъде заменен от тихи игри и занимания в малка група.

Друг въпрос е дали е  необходимо бъдат ползвани телевизори или други екрани в групите за целите на обучението и възпитанието на децата.

Сред питанията е за отношението на персонала към децата и родителите, както и оценката им за работата на педагозите.

Отговорите трябва да бъдат изпратени до 10 май, като на базата на тях ще се изготвят съответните анализи.