На 18.01.2022г. председателят на УС на МИГ-Община Марица г-жа Гергана Титюкова подписа с представители на две фирми първите два договора за финансиране на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ-Община Марица.

Фирма „ДИМАР ТЕХ“ ЕООД е българска компания, създадена през 2019г. в с.Скутаре. Основната дейност на фирмата е лазерна обработка на детайли. По проекта планират да извършат строително-монтажни дейности за изграждане на „Работилница за безконтактно лазерно почистване“, както и да закупят машина за повърхностно лазерно почистване на детайли, която използва нов метод за почистване без да наранява или да отнема от здравата повърхност на детайла.

Проектът е на обща стойност 93 114 лв., от които 60 524лв. безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Фирма „ДЕБОС-БГ“ ЕООД е създадена през 2009г. в гр. Пловдив с производствена база в с. Рогош, но през 2019г. мести и официалната си регистрация в селото. Основната дейност на дружеството е производство на метална дограма с по-тясна специализация в изработка и монтаж на охранителни ролетки и секционни врати, гаражни и входни врати.

По проекта планират да закупят ново високотехнологично и безопасно оборудване – профилираща машина за ветроупорен ламел, с което да се оптимизира производителността на предприятието, както и да се увеличи пазарният дял на дружеството. Общата стойност на проекта е 62 600 лв., от които 40 690 лв. безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за местно развитие на МИГ-Община Марица, с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

СНЦ „МИГ-Община Марица“ съдейства на потенциалните кандидати от територията на община „Марица“ и работи активно за реализацията на възможности за развитие на местния бизнес, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, осигуряване на възможности за заетост. Сдружението работи за подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти, за увеличаване на възможностите и подобряване на механизмите за активиране на местната общност в полза на местното развитие, както и мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнението на местни инициативи отдолу-нагоре.