Всички договори за строителство с общините  вече могат да се индексират и да се повишат сумите по тях.   Това става възможно, след като вчера бе публикувана в държавен вестник методиката за индексация на договорите, гласувана от Министерски съвет.

През последните месеци много строителни фирми, изпълняващи проекти с публични пари, спряха работа, защото цените на основни материали като бетон, битум, желязо, дървен материал и др. поскъпнаха, някои с по 70-90%. Трендът започна още преди година, но възложителите на проектите не можеха да направят нищо, защото Законът за обществените поръчки не позволяваше промяна на стойността на договор заради поскъпване на строителните материали. При редовното правителство финансовото министерство реши да сложи таван от 15%, но това не бе достатъчно според Камарата на строителите. Така бе изготвена новата методика, която на практика няма таван  за индексация. Всички договори обаче ще минават по формула, която ще  определи с каква сума да се вдигнат средствата.

Зам.-кметът по строителство Пламен  Райчев заяви, че другата седмица започват да подписват анексите към договорите, които бяха гласувани за индексация. Преди няколко сесии на Общинския съвет прие  обектите и приблизителните  суми, с които  ще се вдигнат договорите.  Общата сума бе 10,5 млн. лева по 10 договора.

 Най-голямата сума от индексацията е за реконструкцията на Брезовско шосе, която  е част от Водния цикъл, като ще  бъдат дадени допълнително 3,5  млн. лева. За „Модър-Царевец” са предвидени 1,2 млн. лева, а за Кукленско шосе 905 хил. лева. За двата незапочнати проекта от 40-милионния заем ще се дадат 899 000 лева за „Хаджи Димитър” и 830 000 лева за „Царевец”.

За реконструкцията на улица „Богомил” трябват допълнително 1,1 млн. лева. За облагородяването на квартала около „Марица – ЮГ” и „Кн. Мария Луиза” по „Региони в растеж” по три договора съответно – 380 хил. лева, 310 хил. лева и 1 млн. лева. Последният проект е реконструкцията на „Житния пазар”, а допълнителната сума – 200 000 лева.

След като се подпишат индексациите се очаква ремонта на Брезовско шосе да се форсира, също така да се рестартира работата по Кукленско  шосе, която бе замразена.